Studio 54

Ambulante begeleiding en kleine wooneenheden voor jongvolwassen vluchtelingen (16 tot 25 jaar) gericht op ondersteuning in zelfstandigheid en integratie in de samenleving.

Studio 54 is een project dat niet-begeleide minderjarigen en jongvolwassen vluchtelingen (16 tot 25 jaar) wil ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid en integratie in de samenleving.

We doen dit in de vorm van begeleid zelfstandig wonen en in de vorm van kleine wooneenheden.

Begeleid zelfstandig wonen

De jongere woont al zelfstandig of zoekt samen met een begeleider naar een gepaste woning in Brussel, Gent, Aalst, Leuven of Kortrijk. Ook omliggende gemeenten komen in aanmerking op voorwaarde dat deze vlot bereikbaar zijn.

Onder begeleiding van een individuele begeleider leren de jongeren hun budget te beheren en wordt er gewerkt rond verschillende levensdomeinen  zoals de school- of werksituatie, gezondheid en psychisch welzijn, administratieve zaken en de ontwikkeling van het  sociale netwerk. Hierbij staat groei naar autonomie en zelfstandigheid centraal, op maat van de jongere.

Kleine wooneenheden

Dit is een semi-residentieel aanbod in de vorm van kleine wooneenheden. Verschillende jongeren wonen samen in één woning. Het kan gaan om studio’s of een huis  met  individuele  kamers en een aantal gedeelde faciliteiten. De nadruk ligt op het verwerven van vaardigheden  om zelfstandig te leven. Verder hebben we oog voor andere levensdomeinen. In kleine wooneenheden is er geen permanente aanwezigheid van opvoeders. Daarom spreken we van een semi-residentiële werkvorm. Lees hier de hele pedagogische visie tekst kleine wooneenheden

Doelgroep:

We richten ons op jongeren van 16 tot 25 jaar met de status van erkend vluchteling of subsidiaire bescherming die:

  • uitstromen uit een opvang initiatief (jeugdzorg / LOI) en nog verdere begeleiding nodig hebben bij de overstap naar zelfstandig wonen
  • zelfstandig wonen maar kwetsbaar zijn en aanvullende ondersteuning nodig hebben

Aanmelding:

Zowel voogden als hulpverleners kunnen rechtstreeks aanmelden (OCMW, CAW, …) bij Minor-Ndako, dit moet niet via het aanmeldpunt.
De plaatsen zijn schaars, daarom kan elke jongere slechts voor één locatie aangemeld worden.

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier, te verzenden aan studio54@minor-ndako.be

Voor bijkomende informatie kan u terecht op hetzelfde mailadres of op het telefoonnummer 02/503 56 29