Primo

Leefgroep voor de meest kwetsbare 8- tot 12-jarige vluchtelingen, veel aandacht voor structuur, rust en veiligheid. (Aalst)

Primo is een residentiële leefgroep voor maximaal 10 kinderen van 8 tot 12 jaar.

In Primo worden niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen die omwille van een verhoogde kwetsbaarheid bijzondere zorg en begeleiding nodig hebben. Dit kan zijn omwille van hun jonge leeftijd, maar ook psychische of fysieke kwetsbaarheid. Soms is dit voor korte, soms voor langere tijd. De jongeren komen bij Primo terecht via aanmelding bij het aanmeldpunt.

Bij Primo staat het kind centraal. De dagelijkse werking is gericht op huiselijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Dat wil zeggen dat we iedere dag min of meer dezelfde aanpak en structuur volgen. Elke week is er een bewonersvergadering.
Een team begeleiders, een hoofdbegeleider en een huishoudelijke assistent leidt dit in goede banen. De individuele begeleider volgt de ontwikkeling en het welzijn per jongere op.
Binnen de individuele begeleiding en psychotherapie wordt er aan de hand van gepaste methodieken betekenis gegeven aan de zorgen, noden en ervaringen van de jongere.
De context van de jongere wordt begeleid door de contextbegeleiders van de afdeling Jacana indien daar nood aan is.

Primo staat voor een netwerkaanpak en ziet zijn rol steeds als aanvullend op wat andere partners doen. Dat betekent samenwerken en overleggen met de voogd, de school of de sportclub.
Wanneer de jongeren Primo verlaten, gaan ze naar een andere voorziening, worden ze herenigd met hun gezin of context en soms gaan ze naar een pleeggezin.

Voor meer informatie kan u terecht bij Melina Van Gijsegem op het nummer 053/70 99 79.