Primo

Leefgroep voor de meest kwetsbare 8- tot 12-jarige vluchtelingen, veel aandacht voor structuur, rust en veiligheid. (Aalst)

Leefgroep Primo in Aalst vangt 10 niet-begeleide minderjarigen op, van 8 tot 12 jaar. Zij vragen bijzondere zorg en begeleiding, omwille van verhoogde kwetsbaarheid: hun jonge leeftijd, psychische of fysieke kwetsbaarheid. Het verblijf in Primo is meestal voor langere tijd.

Bij Primo staat het kind centraal: veel aandacht voor een warm onthaal, huiselijkheid, rust, veiligheid en voorspelbaarheid. Het team van Primo leidt de opvang in goede banen. Er is bijzondere aandacht voor het samenleven zodat kinderen zich op een fijne manier kunnen ontplooien. De individuele begeleider volgt de ontwikkeling en het welzijn per jongere op. Binnen de psychotherapie wordt aan de hand van gepaste methodieken betekenis gegeven aan de zorgen, noden en ervaringen van de jongere.

Primo werkt nauw samen met de voogd en de school, maar ook met de sportclub of andere netwerkactiviteiten. We nemen actief contact met contextfiguren: familie in het buitenland of in België. Waar mogelijk bouwen we een nieuw netwerk uit voor deze kinderen, dankzij het engagement van steunfiguren.

Wanneer de jongeren Primo verlaten, gaan ze naar een andere voorziening, worden ze herenigd met hun gezin of context of gaan ze naar een pleeggezin.

Telefoonnummer Primo: 053 70 99 79.
Teamverantwoordelijke: Melina Van Gijsegem, 053 70 99 79.