Junior

Leefgroep voor de meest kwetsbare 8- tot 13-jarige vluchtelingen, veel aandacht voor structuur, rust en veiligheid. (Liedekerke)

Leefgroep Junior in Liedekerke is een thuis voor niet-begeleide minderjarigen van 8 tot 12 jaar.  Deze kinderen zijn uiterst kwetsbaar, omwille van hun jonge leeftijd of psychische of fysieke kwetsbaarheid. Het verblijf in Junior is meestal kort, soms langer.

Bij Junior staat het kind centraal: warm onthaal, huiselijkheid, rust, veiligheid en voorspelbaarheid. Het team van Junior leidt de opvang in goede banen. De individuele begeleider volgt de ontwikkeling en het welzijn van zijn jongere. De psychotherapeut geeft betekenis aan de zorgen, noden en ervaringen van de jongere.

Junior werkt nauw samen met de voogd en de school, maar ook met de sportclub of andere netwerkactiviteiten. We nemen actief contact met contextfiguren: familie in het buitenland of in België. Waar mogelijk bouwen we een nieuw netwerk uit voor deze kinderen, dankzij het engagement van steunfiguren.

Wanneer de jongeren Junior verlaten, gaan ze naar een andere voorziening, worden ze herenigd met hun gezin of context of gaan naar een pleeggezin.

Deze leefgroep is rechtstreeks toegankelijk, aanmeldingen gebeuren via de cel niet-begeleide minderjarigen van Fedasil: 02 548 80 49.

Telefoonnummer Junior: 0499 88 10 00.
Teamverantwoordelijke: Niels Roelant, 0499 75 74 80.