Junior

Leefgroep voor de meest kwetsbare 8- tot 13-jarige vluchtelingen, veel aandacht voor structuur, rust en veiligheid. (Liedekerke)

Junior is een residentiële leefgroep voor maximaal 10 jongeren van 8 tot 13 jaar die tijdelijk wordt ingericht n.a.v. de vluchtelingencrisis. Deze leefgroep is rechtstreeks toegankelijk, maar aanmeldingen gebeuren via de cel niet-begeleide minderjarigen van Fedasil.

In Junior worden niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen die omwille van een verhoogde kwetsbaarheid bijzondere zorg en begeleiding nodig hebben. Dit kan zijn omwille van hun jonge leeftijd, maar ook psychische of fysieke kwetsbaarheid. Soms is dit voor korte, soms voor langere tijd. De jongeren komen bij Junior terecht via aanmelding bij de hoofdbegeleider of de pedagoge.

Bij Junior staat de jongere centraal. De dagelijkse werking is gericht op huiselijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Dat wil zeggen dat we iedere dag min of meer dezelfde aanpak en structuur volgen. Elke week is er een bewonersvergadering.
Een team begeleiders, een hoofdbegeleider en een huishoudelijke assistent leidt dit in goede banen. De individuele begeleider volgt de ontwikkeling en het welzijn per jongere op.
Binnen de individuele begeleiding en psychotherapie wordt er aan de hand van gepaste methodieken betekenis gegeven aan de zorgen, noden en ervaringen van de jongere.
De context van de jongere wordt begeleid door de contextbegeleiders van de afdeling Jacana indien daar nood aan is.

Junior staat voor een netwerkaanpak en ziet zijn rol steeds als aanvullend op wat andere partners doen. Dat betekent samenwerken en overleggen met de voogd, de school of de sportclub.
Wanneer de jongeren Junior verlaten, gaan ze naar een andere voorziening, worden ze herenigd met hun gezin of context en soms gaan ze naar een pleeggezin.

De leefgroep is bereikbaar via het vaste nummer 053/41.52.55. Een rechtstreeks contact met teamverantwoordelijke Trees Dierickx is mogelijk op het nummer 0499/75.74.80 of via e-mail naar trees.dierickx@minor-ndako.be.

Voor aanmeldingen kan u terecht bij de cel NBMV van Fedasil op het nummer 02/548 80 49.