Minor

Leefgroep voor de meest kwetsbare 12- tot 18-jarige vluchtelingen, veel aandacht voor structuur, rust en veiligheid. (Anderlecht)

Minor is een residentiële leefgroep voor 10 jongeren van 12 tot 18 jaar.

In Minor worden niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgenomen die omwille van een verhoogde kwetsbaarheid bijzondere zorg en begeleiding nodig hebben. Dit kan zijn omwille van hun jonge leeftijd, maar ook psychische of fysieke kwetsbaarheid. Soms is dit voor korte tijd, soms voor langere tijd. De jongeren komen bij Minor terecht via aanmelding bij het aanmeldpunt.

Bij Minor staat de jongere centraal. De dagelijkse werking is gericht op huiselijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Dat wil zeggen dat we iedere dag min of meer dezelfde aanpak en structuur volgen. Elke week is er een bewonersvergadering.
Een team begeleiders, een hoofdbegeleider en een huishoudelijke assistent leidt dit in goede banen. De individuele begeleider volgt de ontwikkeling en het welzijn per jongere op.
Binnen de individuele begeleiding en psychotherapie wordt er aan de hand van gepaste methodieken betekenis gegeven aan de zorgen, noden en ervaringen van de jongere.
De context van de jongere wordt begeleid door de contextbegeleiders van de afdeling Jacana indien daar nood aan is.

Minor staat voor een netwerkaanpak en ziet zijn rol steeds als aanvullend op wat andere partners doen. Dat betekent samenwerken en overleggen met de voogd, de school of de sportclub.
Wanneer de jongeren Minor verlaten, gaan ze vaak op kamertraining of naar een andere voorziening. Soms worden ze herenigd met hun gezin of context en soms gaan ze naar een pleeggezin.

Voor meer informatie kan u terecht bij leefgroep Minor  op het nummer 0499 88 06 75. Teamverantwoordelijk is Vicky Dewilde, 0499 90 25 30.