Minor

Leefgroep voor de meest kwetsbare 12- tot 18-jarige vluchtelingen, veel aandacht voor structuur, rust en veiligheid. (Anderlecht)

Minor is een leefgroep voor 10 niet-begeleide minderjarigen van 12 tot 16 jaar.

Bij Minor staat de jongere centraal. De dagelijkse werking draait om huiselijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Door samen te spreken en afspraken te maken, oefenen jongeren hun sociale vaardigheden en geven we het samenleven vorm.

Binnen de individuele begeleiding en psychotherapie wordt aan de hand van gepaste methodieken betekenis gegeven aan de zorgen, noden en ervaringen van de jongere. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de context van de jongere: zowel in het herkomstland als met belangrijke steunfiguren en familie in België.

Minor hanteert een netwerkaanpak en ziet zijn rol altijd als aanvullend op wat andere partners doen: de voogd, de school en de sportclub, de jeugdrechter, partners geestelijke gezondheid en anderen die ons helpen samen met de jongeren een toekomstperspectief uit te bouwen.

Wanneer de jongeren Minor verlaten, gaan ze vaak op kamertraining of naar een andere voorziening. Soms worden ze herenigd met hun gezin of context, soms gaan ze naar een pleeggezin.

Telefoonnummer Minor: 0499 88 06 75.
Teamverantwoordelijke: Vicky Dewilde, 0499 90 25 30.