Aanmeldpunt

Ondersteuning van niet-begeleide minderjarigen en hun voogd om de weg te vinden naar de Integrale Jeugdhulp.

Via het Aanmeldpunt melden voogden niet-begeleide minderjarige vluchtelingen aan voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

In de Integrale Jeugdhulp is het de bedoeling om de categoriale niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de eerste plaats in te zetten voor de meest kwetsbare  niet-begeleide minderjarigen. Denk hierbij aan de jongsten, slachtoffers van mensenhandel, jongeren met een psychische kwetsbaarheid, mentale achterstand of een gedragsproblematiek. Voor hen is een gespecialiseerd aanmeldpunt opgericht.

Een intakegesprek brengt verschillende aspecten van de situatie van de niet-begeleide minderjarige in kaart. Met deze informatie stellen we een aanvraagdossier op. De medewerkers van het aanmeldpunt zijn erin getraind de hulpvragen van niet-begeleide minderjarigen, van de meest eenvoudige tot de meest complexe, in beeld te brengen en ze te oriënteren naar een passend hulpaanbod.

Het dossier vertrekt daarna naar de ‘toegangspoort’. Daar wordt uitgemaakt of niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) nodig is en zo ja, welk soort hulpverlening. Daarna zoeken we een geschikte partner. De cliënt krijgt inspraak in dit proces. Hij kan mee beslissen waar of door welke voorziening hij verder geholpen wordt. Een beslissing om NRTJ toe te kennen biedt helaas niet onmiddellijk een oplossing. Vaak komt de hulpvrager in eerste instantie op een wachtlijst terecht.

In afwachting van de opstart van de hulpverlening is de aanmelder – contactpersoon de verbinding tussen de Toegangspoort en de hulpvrager.  Hij of zij antwoordt op vragen naar aanvullende informatie en houdt de stand van zaken bij voor de cliënt. Hij of zij brengt de Poort ook op de hoogte als er iets verandert in de situatie van de hulpvrager. De rol van contactpersoon-aanmelder vervalt wanneer de NRTJ is opgestart. De fakkel wordt dan overgenomen door de nieuwe begeleider(s).

Er zijn vier aanmeldpunten voor niet-begeleide minderjarigen: bij Minor-Ndako, Joba-Vluchtelingenwerking (Kiosk, Antwerpen), Fonto Nova (De Oever, Genk) en tenslotte ook in het OOC van Steenokkerzeel en Neder-Over-Heembeek (Fedasil).

Voor een afspraak kan u contact opnemen met een van onze medewerkers van het aanmeldpunt of via aanmeldpunt@minor-ndako.be

AANMELDINGEN:
Lily Wille – 0476 66 10 74