Vrijwilligers

Vrijwilligers dragen bij aan een warm nest en bieden onze jongeren extra kansen.
Minor-Ndako gelooft in de kracht van vrijwilligers en ziet een meerwaarde voor alle partijen: MN, kinderen, jongeren en de vrijwilliger zelf.

Heb jij wat tijd vrij en wil je mee werken aan de missie van Minor-Ndako?

Waar kan je voor inschrijven?

 • Je kan je engageren als Steunfiguur of Steungezin: zie aparte pagina op deze site.
 • Je kan je engageren als Pleeggezin (intensief of minder intensief): zie aparte pagina op deze site.
 • We hebben groepjes vrijwilligers die rond 1 groter event werken. Zij organiseren bv de jaarlijkse Minor-Ndako Cup of een ander feest.
 • We hebben een poule van vrijwilligers die zich engageren om een aantal keer per jaar te helpen met klusjes (de tuin een beurt geven, kamers schilderen, …). Klussen waarbij veel handen licht werk maken.
 • We hebben vrijwilligers die zich aan een leefgroep verbinden en daar een vaste taak opnemen: huiswerkbegeleiding, hulp bij de was, kleding labelen, tuinieren met de kinderen, koken als de kok op verlof is, vervoer van en naar voetbal, …
 • Er zijn de vrijwilligers ‘hors categorie’ die een talent aanbieden waarvan we nog niet wisten dat we het nodig hadden… (bv Excel-wizards, …?)

Wat bieden wij jou?

 • We maken duidelijk wat we van je verwachten.
 • Je krijgt een aanspreekpunt.
 • We werken met een vrijwilligerscontract: heldere afspraken over verzekering, beroepsgeheim, en eventuele onkostenvergoeding.
 • We zijn je ongelooflijk dankbaar.
 • We nodigen je uit voor de grote Minor-Ndako-feesten.

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Je bent minimum 18 jaar.
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister model 2 voorleggen (werken met minderjarigen).

Wil je je kandidaat stellen?

Neem contact op via de contactknop.  Het is fijn als je meteen al vermeldt waarvoor jij interesse hebt.  Tot binnenkort!

Interesse?