Secondo

Leefgroep voor + 16-jarige vluchtelingen, voorbereiding op zelfstandig wonen. (Aalst)

Secondo is een residentiële leefgroep voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen vanaf 16 jaar. Deze groep vormt een overgang tussen de gestructureerde leefgroep voor de kinderen en (begeleid) zelfstandig wonen. Jongeren blijven dan ook maximum 1 jaar bij Secondo.

De jongeren van Secondo leven zelfstandig maar in groep. Ze nemen zelf initiatief. Als groep organiseren ze zich onder andere voor de huishoudelijke taken, afspraken, koken en gemeenschappelijk budgetbeheer. Er is altijd een opvoeder aanwezig, om te ondersteunen wanneer dat nodig is. Elke week is er een bewonersvergadering.

Tijdens het verblijf in Secondo, zoekt de jongere samen met de individuele begeleider naar een duurzaam traject op langere termijn. De individuele begeleider begeleidt de jongeren ook op administratief en juridisch vlak. Een belangrijk deel van de zelfstandigheidstraining is het leren omgaan met een persoonlijk budget.

Een psycholoog kan individueel of in groep begeleiding bieden als daar nood aan is.

Voor meer informatie kan u terecht bij Ann Vanysacker op het nummer 053/70 99 79.