Secondo

Zelfstandig maar in groep wonen voor + 16-jarige vluchtelingen, veel aandacht voor afspraken, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. (Aalst)

Secondo is een kleine leefgroep voor 6 niet-begeleide minderjarigen vanaf 16 jaar. Deze groep vormt een overgang tussen de gestructureerde leefgroep en (begeleid) zelfstandig wonen. Jongeren blijven maximum 1 jaar bij Secondo.

De jongeren van Secondo leven zelfstandig maar in groep. Ze nemen zelf initiatief. Als groep organiseren ze zich onder andere voor de huishoudelijke taken, afspraken, koken en gemeenschappelijk budgetbeheer. Er is altijd een opvoeder aanwezig om te ondersteunen als dat nodig is. Elke week is er een bewonersvergadering.

Tijdens het verblijf in Secondo, zoekt de jongere samen met de individuele begeleider een duurzaam traject op langere termijn. De individuele begeleider helpt de jongeren ook op administratief en juridisch vlak. Een belangrijk deel van de zelfstandigheidstraining is het leren omgaan met een persoonlijk budget.

Een psycholoog kan individueel of in groep begeleiden als daar nood aan is.

Telefoonnummer Secondo: 053 70 99 79.
Teamverantwoordelijke: Ann Vanysacker, 053 70 99 79.