PASO

dagbehandeling voor gevluchte jongeren

Minor-Ndako is partner in Paso.

Op deze afdeling kan je als jongere tussen 12 en 18 jaar terecht tijdens de dag als je kampt met een psychische moeilijkheid of trauma na je vlucht uit je vaderland, en als de ondersteuning uit je omgeving of ambulante hulpverlening ontoereikend is.

Het behandelprogramma van Paso wordt ontwikkeld in samenwerking met het zorgteam voor Transculturele traumazorg aan vluchtelingen van PraxisP onder leiding van prof. Lucia De Haene, verbonden aan de Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven.

Voor drie jongeren die deel uitmaken van dit behandelprogramma voorzien we een warme en betrokken opvangplaats in onze leefgroep Major. Hier kunnen ze ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend verblijven tijdens het behandelprogramma. Binnen Major is een duo van brugmedewerkers aanwezig: zij zorgen voor een goede omkadering en afstemming met Paso. Ze organiseren het vervoer van en naar Paso, werken heel regelmatig mee op de afdeling in Kortenberg en ondersteunen zo dit unieke project. Samenwerking staat echt centraal!

Meer informatie over Paso: https://www.upckuleuven.be/nl/campus-kortenberg/dagbehandeling-gevluchte-jongeren