Directe pleegplaatsingen

Opvang van niet begeleide minderjarige vluchtelingen in een gezin

We geloven dat  opvang in een gezin de meest geschikte vorm is van opvang en begeleiding voor jonge kinderen.

Begin 2017 zijn wij in samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen gestart met de directe pleegplaatsingen. Niet-begeleide minderjarigen jonger dan 13 jaar worden na aankomst in België binnen enkele dagen naar een pleeggezin gebracht.
Gezinnen worden goed voorbereid op deze directe pleegplaatsing.
Het kind en het pleeggezin worden de eerste periode intensief begeleid door Minor-Ndako. Daarna wordt de begeleiding overgedragen aan de collega’s van Pleegzorg Vlaanderen.
Het gezin ontvangt naast begeleiding ook een onkostenvergoeding om te voorzien in de opvang van de jongere. Tot nu toe hebben we 14 kinderen op deze manier kunnen plaatsen in een gezin.

We willen graag dat meer jonge kinderen in de veilige en warme omgeving van een gezin kunnen opgroeien.
We zijn dus op zoek naar nieuwe pleeggezinnen, waarbij we ook graag kennismaken met gezinnen van andere culturele afkomst.

Ben je geïnteresseerd in dit project of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze medewerkers: 0489/29.58.01 of MNF@minor-ndako.be

In De Standaard van 16/01/2018 verscheen een mooi artikel over de directe pleegplaatsingen, lees het hele artikel hier.

Minor-Ndako zoekt gezinnen! Help ons door de flyer te downloaden en verspreiden, je vind de flyer hier!

In samenwerking met:

Home

Met de steun van: