Directe pleegplaatsingen

Opvang van niet begeleide minderjarige vluchtelingen in een gezin

We zijn ervan overtuigd dat een jong vluchtelingenkind het meeste stabiliteit en zekerheid krijgt in gezinsverband.

We plaatsen niet-begeleide minderjarigen tot en met 14 jaar na aankomst in België binnen enkele dagen in een pleeggezin.
De pleegouder(s) en eventuele kinderen worden goed voorbereid op deze directe pleegplaatsing.

In de eerste periode begeleiden we zowel het kind en de pleegouders intensief. Daarna nemen de collega’s van Pleegzorg Vlaanderen het over.
Er is ook een onkostenvergoeding om te voorzien in de opvang van het kind.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe pleegouders en kijken verder dan de traditionele gezinssamenstelling en afkomst.

In De Standaard van 16 januari 2018 verscheen een mooi artikel over de directe pleegplaatsingen, lees het hele artikel hier.

Wil je meer informatie over onze werking, neem dan contact op met een van onze begeleiders: 0478 58 04 13 of mina@minor-ndako.be

Je kan ook hier een contactformulier invullen

In samenwerking met:

Home

Met de steun van: