Partners in Parenting

‘Partners in Parenting’ geeft kinderen die langdurig in een leefgroep verblijven en niet of nauwelijks naar huis kunnen een plek buiten de leefgroep. Zo krijgen zij kansen om te ontwikkelen. Deze kinderen zijn kwetsbaar en pleegzorg alleen is onvoldoende. Verschillende partners dragen samen zorg: ouders, pleegouders, leefgroep en steunfiguren.

P&P krijgt vorm dankzij een intensieve samenwerking met Pleegzorg Brussel en Vlaams-Brabant en 2 collega-voorzieningen: OBC Ter Wende en Espero, Huize Levensruimte.

‘Partners in Parenting’ betekent dat pleegouders kunnen rekenen op steun van de leefgroep, in samenwerking met Pleegzorg.  Er blijft altijd een bed voor het kind gereserveerd in de leefgroep.  Minor-Ndako is op zoek naar gewone gezinnen die een buitengewoon engagement willen aangaan. Een engagement van liefde en zorg, met een groot hart en een tikkeltje durf en moed.

Wil jij kinderen graag een warme thuis geven buiten de leefgroep?  Verschillende vormen zijn mogelijk: van speelgezin (spelen zonder of met sporadische overnachtingen) tot ondersteunend pleeggezin (weekenden/ vakanties) en perspectief-biedend pleeggezin (wonen in het pleeggezin al dan niet in combinatie met verblijf in de leefgroep en bij de ouders).

Interesse?