Minor Link

Met het project Minor L!nK beogen we in één jaar tijd een duurzaam ondersteuningsmodel uit te werken van ex-niet begeleide minderjarige vluchtelingen voor niet- begeleide minderjarige vluchtelingen als coach, brugfiguur en positief rolmodel.

We willen hen betrekken bij onze eigen hulpverlening, bij interne en externe vormingen en bij beleidswerk.

Ben je, of ken je iemand, die interesse heeft om mee te stappen in dit project?
Neem dan contact op met Marie Van Wayenbergh via mail of op 0499/90.70.53.

Met de steun van:

King Baudouin Faundation                    Epim