Meza

Veilig Verblijf voor 14- tot 18-jarige niet-begeleide buitenlandse slachtoffers van mensenhandel, met aandacht voor veiligheid, kleinschaligheid en structuur.

Meza is een residentiële leefgroep voor maximaal 6 minderjarige, buitenlandse meisjes die (potentieel) slachtoffer van mensenhandel zijn. Een vermoedelijke (seksuele) uitbuiting vereist een tijdelijk beveiligd verblijf. De leefgroep is rechtstreeks toegankelijk na doorverwijzing van politie, justitie, Fedasil, dienst Voogdij of één van de erkende centra voor slachtoffers mensenhandel.

De verhoogde kwetsbaarheid vereist extra veiligheid, waarbij connectie met de buitenwereld verbroken wordt. De zorg staat centraal in onze dagelijkse werking en we proberen (herhaald) slachtofferschap te voorkomen, te werken aan trauma en een weg uit de uitbuiting te vinden. De meisjes verblijven een korte tijd uitsluitend op het beveiligde domein. Ze krijgen een intern aanbod onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsmogelijkheden. Onze leefgroep is een plaats waar de meisjes, zonder omgevingsdruk, een alternatief voor uitbuiting zoeken en zich blijven ontplooien.

Bij Meza is gespecialiseerde hulp aanwezig om te werken aan problemen rond slachtoffer-zijn, zowel psychosociaal als juridisch. De leefgroep werkt in een therapeutisch klimaat, maar huiselijkheid en dagstructuur zijn essentieel. Zo herwinnen de meisjes kracht, zingeving en vertrouwen in een gezonde relatie met zichzelf en anderen.

We werken toe naar vervolghulp en re-integratie in de maatschappij. Hiervoor gaan we een ketensamenwerking aan met (inter)nationale en lokale partners. Meza kwam er door intensief partnerschap met De Wissel (pedagogische expertise) en Pag-Asa (expertise slachtoffers mensenhandel).

Meza situeert zich in de regio Leuven, op een geheime locatie. We werken regio-overstijgend, dus aanmeldingen vanuit heel Vlaanderen of Brussel zijn mogelijk.

Meza werd opgericht in 2022.