KWE Futureproof

Pilootproject kleine wooneenheid voor jongeren vanaf 17,5 jaar in precair verblijf

KWE Futureproof is een pilootproject waar we jongeren in precair verblijf, gebaseerd op het housing first-model, huisvesting en begeleiding aanbieden.

We doen dit in de woonvorm kleine wooneenheden (KWE), waarbij de jongeren samenwonen onder begeleiding van Minor-Ndako.

Vele organisaties zijn nog zoekende in het werken met deze doelgroep. Met dit pilootproject willen we -in samenwerking met partners zoals o.a. Legal Clinic- ervaring opdoen rond belangrijke thema’s zoals toekomstoriëntering.

Omdat het denkproces rond toekomstoriëntering vaak pas op gang komt wanneer meerderjarigheid dichterbij komt, focussen we op jongeren die bij aanmelding tussen 17,5 en 19 jaar zijn, met een maximum leeftijdgrens van 25 jaar.

Tijdens de intake gaan we met de jongere uitgebreid in gesprek. Het belangrijkste criterium om in aanmerking te komen, is dat de jongere bereid is om te werken aan een realistische en duurzame toekomstoriëntering. Daarnaast peilen we ook of de jongere kan/wil samenwonen met anderen en of het profiel past bij de andere bewoners. Hierna beslist het begeleidingsteam of de jongere kan instromen.

Wij bieden het volgende aan:

  • Een eigen gemeubelde kamer in een gerenoveerde woning, inclusief EGW en internet
  • Een gemeenschappelijke ruimte, keuken, badkamer en ruime tuin, die gedeeld wordt met de twee andere bewoners
  • Een bureauruimte voor de begeleiders (die regelmatig aanwezig zijn)
  • Integrale begeleiding met focus op toekomstoriëntatie

Een jongere krijgt bij opstart een begeleidings- en woonovereenkomst van 6 maanden, verlengbaar zolang er gewerkt wordt aan een zinvol toekomstperspectief.

We focussen van bij de start van de begeleiding op het netwerk van de jongere. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we al uitgebreid hoe we het netwerk van de jongere kunnen inzetten tijdens de begeleiding. Ook het financiële luik wordt uitgebreid besproken.

Elke 3 maanden evalueren we met de jongere, de begeleiders en het netwerk en/of de vertrouwenspersoon van de jongere het begeleidingstraject en worden de doelstellingen scherp gesteld.

Zowel voogden als hulpverleners kunnen aanmelden via het aanmeldpunt.
Er zijn momenteel drie plaatsen in dit project.

Voor bijkomende informatie kan u terecht op telefoonnummer 0492 22 92 37 en 0491 61 48 03.