Koala

Opvang en begeleiding van kinderen (tot 12 jaar) en begeleiding van hun gezin. (Dilbeek)

Koala is een residentiële leefgroep voor 10 kinderen van 0 tot 12 jaar.

In Koala worden kinderen opgenomen die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen. Soms is dit voor korte tijd, soms voor langere tijd. De kinderen komen bij Koala terecht via aanmelding door het OCJ of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank.

Bij Koala staat het kind centraal. De dagelijkse werking is gericht op huiselijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Dat wil zeggen dat we iedere dag min of meer dezelfde aanpak en structuur volgen. Een team van zeven begeleiders, een hoofdbegeleider en twee huishoudelijke assistenten leidt dit in goede banen. De individuele begeleider volgt de ontwikkeling en het welzijn per kind op.

Binnen de individuele begeleiding en psychotherapie wordt er aan de hand van gepaste methodieken betekenis gegeven aan de zorgen, noden en ervaringen van het kind.

De ouders en de context van het kind worden intensief begeleid door de contextbegeleiders van de afdeling Jacana.

Wanneer de kinderen Koala verlaten, gaan ze soms terug naar huis, soms naar een pleeggezin of naar een andere voorziening.

Voor meer informatie kan u terecht bij de teamverantwoordelijke op het nummer 0491 96 85 60.

.