Future Proof

Zelfstandig wonen met een gemeenschappelijke ruimte voor
jongeren in een precaire verblijfsituatie (Kortrijk).

Future Proof is een nieuw en innovatief project binnen de ambulante werking, voor de meest kwetsbare jongvolwassen.

Future Proof is een KWE – kleine wooneenheid waar jongeren kunnen verblijven die in een precaire verblijfssituatie verkeren.

Met deze kleine wooneenheid willen we vanuit het krachtenmodel een traject aanbieden voor deze jongeren. De begeleiding is gericht op rust, ruimte en wederzijds vertrouwen om de jongere te versterken en te activeren. Samen met de jongere en zijn netwerk werken we intensief aan een realistisch toekomstplan.

Dit project is een samenwerking met vzw Oranjehuis.