Eligo

Woonbegeleiding voor 17-jarige vluchtelingen, met een individuele begeleider die de jongere ondersteunt waar nodig. (Aalst, Brussel & Gent)

Binnen de module Contextbegeleiding bij autonoom wonen (CBAW) woont de jongere alleen, maar met intensieve begeleiding.
De jongere zoekt samen met een begeleider naar een gepaste woning in de ruime regio van Brussel, Gent of Aalst. Hij/zij woont zelfstandig, maar krijgt van een individuele begeleider ondersteuning voor alle mogelijke vragen.

Jongeren leren hun budget beheren via een geleidelijke overgang waarbij ze telkens meer autonomie en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Er is aandacht voor gezondheid en psychisch welzijn, maar ook voor de school- of werksituatie, het juridische traject en het sociale netwerk van de jongere. Jongeren kunnen rekenen op ondersteuning en overleg om belangrijke keuzes te maken.

Bij de start van het traject moet de jongere 17 jaar oud zijn. Het jaar dat ze 18 worden is voor veel niet-begeleide minderjarige vluchelingen behoorlijk ingrijpend: ze worden meerderjarig. Dan valt de bijzondere bescherming als niet-begeleide minderjarige weg en wordt de voogd van zijn taak ontheven. Voor veel jongeren komt op 18 jaar de beslissing inzake het verblijfsrecht op langere termijn. Samen met de jongere werken we een traject uit dat haalbaar en zinvol is.

Voor meer informatie kan u terecht op de nummers:
0491 86 17 11 voor CBAW Eligo in Brussel
0499 88 21 58 voor CBAW Eligo in Gent en Aalst