Eligo

Woonbegeleiding voor 17-jarige vluchtelingen, met een individuele begeleider die de jongere ondersteunt waar nodig. (Aalst, Brussel & Gent)

Binnen de module Contextbegeleiding bij autonoom wonen (CBAW) woont de jongere alleen, maar met intensieve begeleiding.
De jongere zoekt samen met een begeleider naar een gepaste woning in de ruime regio van Brussel, Gent of Aalst. Hij/zij woont zelfstandig, maar krijgt van een individuele begeleider ondersteuning voor alle mogelijke vragen.

Jongeren leren hun budget beheren via een geleidelijke overgang waarbij ze telkens meer autonomie en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Er is aandacht voor gezondheid en psychisch welzijn, maar ook voor de school- of werksituatie, het juridische traject en het sociale netwerk van de jongere. Jongeren kunnen rekenen op ondersteuning en overleg om belangrijke keuzes te maken.

Bij de start van het traject moet de jongere 17 jaar oud zijn. Het jaar dat ze 18 worden is voor veel niet-begeleide minderjarige vluchelingen behoorlijk ingrijpend: ze worden meerderjarig. Dan valt de bijzondere bescherming als niet-begeleide minderjarige weg en wordt de voogd van zijn taak ontheven. Voor veel jongeren komt op 18 jaar de beslissing inzake het verblijfsrecht op langere termijn. Samen met de jongere werken we een traject uit dat haalbaar en zinvol is.

Voor meer informatie kan u terecht op de nummers:
02/217 46 20 voor CBAW Eligo in Brussel
053/70 99 79 voor CBAW Eligo in Aalst
0483/33 93 55 voor CBAW Eligo in Gent

Eligo Plus

Eligo Plus is een samenwerking tussen Minor-Ndako en Odisee. Binnen dit project kunnen jonge vluchtelingen beroep doen op een vrijetijdsbuddy of een hulpverleningsbuddy.

Een vrijetijdsbuddy engageert zich gedurende een academiejaar om wekelijks 1 à 2 uur tijd te maken om samen met een jongere op stap te gaan in de Brusselse context. Afhankelijk van elkaars interesses kan dit muziek, sport, cultuur of iets anders zijn.

De hulpverleningsbuddy is een student binnen een maatschappelijke opleiding die zich, deels als stage, engageert de jongere bij te staan in zijn ontwikkeling tot zelfstandigheid. Dit kan gaan over budgetbegeleiding, gezondheid, sociaal-juridische thema’s, psycho-sociale thema’s,…

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Evelyne Verhaegen of op 02 274 09 70

Dit project werd gerealiseerd met de steun en samenwerking van:

koningboud odisee  epim.