Donaties

Materiële en financiële hulp.

FINANCIEEL

 

Een gift aan Minor-Ndako?

Dat kan door overschrijving op IBAN BE17 0689 4147 1721 van Minor-Ndako vzw met vermelding “Gift”.

Vanaf 40 euro ontvangt u automatisch een fiscaal attest in de loop van de maand maart het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed.

Waarom Steunen?

Minor-Ndako is een erkende voorziening van de jeugdhulp. De activiteiten waarvoor we erkend zijn worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Maar het engagement en sociaal ondernemerschap brengt ons ertoe om meer te doen dan strikt nodig is. Denk maar aan de sportwerking, de steungezinnenKaravanserai en haar Brusselse evenknie Co-Kot-Bxl. En dan zijn er nog extra kosten: verbouwingen, tolken, kampen en hobby’s.

Respect voor privacy 

Minor-Ndako verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekend te maken. De contactgegevens van schenkers hebben we nodig voor de aflevering van een fiscaal attest. Ze worden opgeslagen in één aparte databank van onze vereniging. Enkel medewerkers betrokken bij opvolging van de attestering hebben toegang tot deze bestanden. Wie in de databank is opgenomen kan op elk moment zijn of haar gegevens raadplegen of wijzigen, in overeenstemming van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


MATERIEEL

Dankzij de inzet van velen hebben we al heel wat materiaal verzameld. Voorlopig hebben we genoeg meubilair, kleding, speelgoed en knuffels. Voor onze jongeren van 14+ kunnen we dit nog wel gebruiken:

  • borden, mugs/kopjes, bestek, glazen
  • microgolfovens

Wens je deze zaken te schenken of heb je iets anders in de aanbieding dat onze kinderen en jongeren toch van dienst zou zijn?
Neem dan contact op met Gaëtan om verdere afspraken te maken.