Cricket

Cricket is een heel populaire sport onder veel jongeren binnen Minor-Ndako. Echter is het heel moeilijk voor onze jongeren om deze sport te kunnen beoefenen. Zowel financieel (cricketmateriaal is duur) als door de afstand (cricketclubs zijn er niet in het Brusselse Gewest) kunnen onze jongeren heel moeilijk hun sport spelen in clubverband.

Wij zien het binnen Minor-Ndako als onze opdracht om inclusie te realiseren en ervoor te zorgen dat jongeren hun sport naar keuze kunnen beoefenen.
Daarom zijn we gestart met een cricketploeg voor enerzijds de jongeren van Minor-Ndako en anderzijds andere Brusselse jongere die graag cricket willen (leren) spelen.
Wekelijks wordt er samen getraind vanaf april op kunstgrasveld (hardball). In de zomer spelen we af en toe (oefen)wedstrijden.
De trainingen worden geleid door twee 2 extern aangeworven trainers met veel kennis over de cricketsport.
Indien alles goed gaat, zullen we in de toekomst stappen ondernemen om toe te treden tot de Belgische cricket federatie.

Zin om mee te komen trainen?
Voor meer informatie kan je terecht bij: Gijs Vercoutere

Met de steun van: