Columbus

Kortdurende, krachtgerichte contextbegeleiding – positieve heroriëntering. (Brussel – Halle – Vilvoorde)

Team Columbus geeft een kortdurende, krachtgerichte begeleiding aan gezinnen uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Het gaat om gezinnen die zorgen hebben, waar de verbinding zoek is.

Een procesbegeleider gaat aan de slag met het gezin en de aanmelder. We luisteren naar ieders verhaal en beleving van de situatie. We spreken over de eigen verantwoordelijkheid en mikken op verandering en gesprek, communicatie en verbinding.

De duur van een begeleiding kan verschillen maar is nooit langer dan vier maanden.

De methode waar Columbus mee werkt heet “positieve heroriëntering”.

Columbus is rechtstreeks toegankelijk. Hulpverleners uit de eerste lijn (CLB, CAW, huisarts, CGG, …) kunnen tijdens de kantooruren aanmelden op 0487 22 81 73.

Filmpje positieve heroriëntering: