Eén gezin één plan (1G1P)

1G1P is een regionaal samenwerkingsverband tussen alle aanbieders van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.  1G1P realiseert een nauwe samenwerking tussen de basisvoorzieningen (zoals bv. CLB, Huizen van het Kind, straathoekwerk, …)  en de meer gespecialiseerde hulpverlening.  Zo ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de betrokken diensten en krijgen hulpvragen een snel en afgestemd antwoord.

Het gezin staat centraal en bepaalt mee de regie over het verloop van de hulpverlening; het maakt samen met zijn begeleider een gezinsplan op, hún gezinsplan.

Er zijn 16 regionale samenwerkingsverbanden actief die heel Vlaanderen en Brussel dekken.
Minor-Ndako participeert in 2 samenwerkingsverbanden 1G1P: