Minor-Ndako werft aan:

Medewerker Minor Link
(inzetten van ex-NBMV als ervaringsdeskundigen)
Contract bepaalde duur (1 jaar) – Voltijds

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Minor Link

Met het project Minor Link beogen we in één jaar tijd een duurzaam ondersteuningsmodel uit te werken van ex-niet begeleide minderjarige vluchtelingen voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers dat voornamelijk steunt op ervaringsdeskundigheid en participatie.

Dit ondersteuningsmodel is erop gericht om niet-begeleide nieuwkomers in hun dagelijkse context te ondersteunen door het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van ex-niet begeleide minderjarige vluchtelingen als coach, brugfiguur en positief rolmodel. We willen hen betrekken bij onze eigen hulpverlening, bij interne en externe vormingen en bij beleidswerk.

Functie

Je stelt een kerngroep van 10-tal ex-NBMV samen die voldoende maturiteit hebben om als coach en rolmodel op te treden t.a.v. nieuw toegekomen jongeren. Je zorgt voor de omkadering, opvolging en ondersteuning van deze kerngroep.
Je organiseert 2 keer per maand een bijeenkomst van deze kerngroep.
Je leidt hen op om tussen te komen als ervaringsdeskundige of zoekt externe vormingen voor hen uit.
Je begeleidt hen bij interventies op vraag:

  • als coach voor niet-begeleide nieuwkomers in het vinden van hun weg in onze samenleving en in hun contacten met de buitenwereld
  • als bemiddelaar voor jongeren binnen diverse sectoren (onderwijs, sportclubs, jeugdwerk, jeugdzorg, welzijnswerk,…)
  • als brugfiguur tussen verschillende gemeenschappen en voor elkaar

Je organiseert maandelijks lotgenotencontact in de vorm van thema- en inspiratieavonden over alleen gaan wonen, zoeken naar werk, vrije tijd, onderwijs, geloof,…
Je legt dwarsverbindingen met andere interventies en organisaties in het werkveld die werken met NBMV of ex-NBMV.
Je zet samen met de directie een interne stuurgroep op.
Je bouwt de werking van Minor Link zo uit dat de inzet en het perspectief van ex-NBMV structureel verankerd raakt in de werking van Minor-Ndako. Je verbindt de werking van Minor Link met de andere deelwerkingen en initiatieven van Minor-Ndako, zoals steunfiguren, pleegzorg en sport.
Je levert beleidsaanbevelingen aan via een rapport en creëert de mogelijkheid voor deze kerngroep om deel te nemen aan conferenties, studiedagen of events i.v.m. niet-begeleide minderjarigen.
Je verzorgt de schriftelijke rapportage aan EPIM en KBS, de subsidiërende instanties.

Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.
Je bent opgeleid binnen een pedagogische richting of je hebt ervaring in die richting.
Je hebt ervaring in het werken met jongeren en in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
Je draagt participatie hoog in het vaandel en erkent de jongeren als expert van hun eigen leven.
Je bent een geboren coach die de jongeren blijvend kan enthousiasmeren.
Je bent cultuursensitief en kan goed communiceren.
Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend en organisatorisch ingesteld.
Je bent enthousiast, positief ingesteld, flexibel en kritisch over het eigen handelen
Je kan vlot samenwerken met collega’s en bent communicatief vaardig.
Je kent je weg in het hulpverleningslandschap voor niet-begeleide minderjarigen.
Je hebt een vlotte pen en kan helder beleidsaanbevelingen schrijven.
Je bent bereid om op flexibele werktijden te werken, waaronder minstens 1 avond per week en occasioneel weekendwerk.
Je kan vlot werken met de computer.
Je hebt volgende talenkennis: Nederlands zeer goed, Frans goed, Engels goed. Bijkomende talenkennis is een troef.

Aanbod

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur 01/04/2019 tot 31/03/2019.
Voltijdse tewerkstelling. Flexibele werktijden.
Verloning volgens barema PC 319.01.
Tussenkomst woon-werkverkeer.

Plaats tewerkstelling

Hooikaai 13 te 1000 Brussel

Solliciteren

Graag vóór 18/03/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. annelies.schelfaut@minor-ndako.be.
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.