Vrijwilliger gezocht: Huiswerk begeleiding

School en huiswerk zijn van groot belang voor de jongeren die wij begeleiden. Wij willen er dan ook alles aan doen om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

We zijn momenteel op zoek naar:

– iemand die een goeie basiskennis Frans heeft en een jongere wil ondersteunen om te leren lezen en schrijven.

én

– iemand die een jongere wil ondersteunen in het maken van haar GIP

Heb je wekelijks een paar uurtjes vrije tijd over? Ga je graag om met jongeren die nieuw zijn in Brussel? Heb je interesse om hen te helpen met schooltaken? Dan ben jij de geschikte vrijwilliger die we zoeken! Het vrijwilligerswerk gaat door in centrum Brussel.

Interesse?
Stuur een mailtje naar sophie.samyn@minor-ndako.be en vertel iets over jezelf.

,

Wij werven aan: leefgroepbegeleid(st)er voor de afdeling Benjamin, contract onbepaalde duur, 80%

Functie
In de leefgroep Benjamin verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Als leefgroepbegeleid(st)er bij Benjamin maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider.
Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep:
• je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten
• je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen
• je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de kinderen
• je begeleidt de bezoeken van ouders en anderen in de leefgroep
• je streeft naar een veilig, warm, zorgzaam en geborgen klimaat
• je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar
Je staat in voor de individuele begeleiding van één of meerdere kinderen uit de leefgroep.
• je kent de aandachtspunten uit het handelingsplan en de evolutieverslagen van het kind en zijn context
• je werkt procesmatig rond deze punten in individuele begeleidingsmomenten
• je overlegt hierover met de hoofdbegeleider, psychologe, pedagoge
• je betrekt voogd en verwijzer in overleg met de hoofdbegeleider
Je werkt samen met de contextbegeleiders van het team van Jacana.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen.
Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken.
Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster, waaronder ook nachten en weekends.

Lees meer

,

Wij werven aan: Financieel Verantwoordelijke Contract onbepaalde duur – Voltijds

Functie
Als financieel verantwoordelijke voer je een sterk zakelijk beleid via het ontwikkelen van financieel-economische beleidsinformatie voor een organisatie in verandering.
Je bent de verantwoordelijke voor de financiële opvolging, de boekhouding en beheert de talrijke financiële dossiers, premies en subsidies. Je ondersteunt en coördineert een team van 4 administratief financiële medewerkers.
Je rapporteert aan de directie en de Raad van Bestuur.

Je bent verantwoordelijk voor de begroting:
• je maakt de jaarbegroting op en staat in voor de maandelijkse budgetcontroles
• je houdt toezicht over de uitvoering ervan en de volgt de financiële resultaten op (resultatenrekening, balans, liquiditeit)
• je stelt loonkostsimulaties en prognoses op

Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding:
• je stuurt en ondersteunt de administratieve medewerkers m.b.t. de dagelijkse courante verrichtingen: boeken van aankopen, financiële verrichtingen (bank- en    kasboek), diverse verrichtingen
• je helpt mee, waar nodig, bij de verwerking van betalingen, inboeking en verwerking van kassa’s en voert diverse boekingen uit in het boekhoudpakket
• je bent verantwoordelijk voor het facturatie- en betalingsverkeer, het debiteurenbeheer (inclusief inning subsidies, premies, … ) en crediteurenbeheer (inclusief    stipte betaling RSZ en BV)
• je zoekt naar optimalisaties in de financiële en administratieve processen
• je verwerkt en analyseert gegevens van binnen en buiten de boekhouding
• je doet de jaarafsluiting (controle, correcties, inventarisverrichtingen) en stelt de jaarrekening op in samenwerking met het externe boekhoudkantoor
• je bereidt de jaarlijkse financiële audit door de bedrijfsrevisor voor
• je voorziet alle nodige gegevens en documenten op vraag van belanghebbende derden (Raad van Bestuur, subsidiërende overheden en instanties, fiscus,..)

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van financiële dossiers, premies en subsidiedossiers:
• je volgt het inzetten van structurele middelen (Agentschap Jongerenwelzijn) op en verzorgt de financiële verantwoording
• je maakt de projectbegrotingen op, staat in voor de budgetcontrole en voor de afrekening en rapportering bij de subsidiërende overheid of financiers
• je volgt het inzetten van eenmalige en projectmiddelen (Fedasil, Agentschap Jongerenwelzijn, AMIF, VIPA,…) op en verzorgt de financiële verslaggeving
• je optimaliseert het inzetten van de Sociale Maribel op en rapporteert hierover aan het Sectoraal Fonds
• je bent verantwoordelijk voor de contracten met leveranciers (telefonie, internet, energie, sociaal secretariaat, financiële instellingen,
verzekeringen…)
• je zorgt voor aankoopsynergieën en kostenbeheersing
• je bewaakt de toepassing van de wet op de openbare aanbesteding

Lees meer

,

Wij werven aan: hoofdbegeleid(st)er voor de leefgroep Minor (NBMV 12-18 jaar): contract onbepaalde duur, voltijds

Functie
In de leefgroep Minor verblijven 10 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 12 en 18 jaar.
Op kamertraining verblijven 4 niet-begeleide minderjarigen van 15 tot 18 jaar.
Je geeft leiding aan een team van 8 begeleiders.
Je geeft vorm aan en coördineert de dagelijkse werking van de leefgroep volgens onze pedagogische principes.
Je coacht niet alleen de individuele begeleiders in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook je team met bijzondere aandacht voor de groepsdynamiek.
Je leidt de teamvergadering en bewaakt en stuurt het teamproces.
Je organiseert de opnames binnen de opnamevoorwaarden en volgt het verdere hulpverleningstraject op.
Je staat in voor de administratie (kassa, uurroosters, verslagen, registraties, …)
Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster (+- 1 shift in de leefgroep per week).
Je wordt inhoudelijk ondersteund door de pedagoog.
Je werkt samen met de psychologen, de contextbegeleiders en voogden.
Je neemt deel aan verplichte vormingsdagen, supervisie, intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, …
Je neemt deel aan het permanentiesysteem.

Lees meer

Rechtstreekse pleegplaatsingen voor de jongste NBMV.

Voor de zeer jonge niet-begeleide minderjarigen die in België toekomen, werken wij sinds begin dit jaar samen met Pleegzorg Vlaanderen aan een project om hen onmiddellijk te kunnen opvangen in gezinnen. In het weekendmagazine van De Standaard van 16/12/2017 verscheen hier een mooi artikel over.

Hier kan je het hele artikel lezen: ‘Ze hebben … alleen een papiertje met daarop het telefoonnummer van hun ouders.’

Negen vluchtelingenkinderen zijn sinds februari van dit jaar meteen na hun aankomst in ons land in een pleeggezin ondergebracht. Dat is een nieuwe aanpak. Meestal worden niet-begeleide minderjarigen – doorgaans tieners – in een leefgroep opgevangen, vanwaaruit ze na verloop van tijd naar een pleeggezin kunnen. Als ze dat willen en als er een goede match wordt gevonden.
Voor de allerjongsten, die omwille van hun jonge leeftijd erg kwetsbaar zijn, vonden wij dat dat anders moest: zo snel mogelijk naar een gezin.

Stageplaatsen schooljaar 2017-2018 volzet

Alle stageplaatsen voor het schooljaar 2017-2018 zijn volzet. Ook voor schooljaar 2018-2019 zijn er al veel aanvragen binnen.

Wil je graag stage lopen bij Minor-Ndako, stuur dat snel je aanvraag met CV, een motivatiebrief en de afdeling(en) waar je in geïnteresseerd bent naar guido.ebraert@minor-ndako.be

Het bijzondere verhaal van Ferdaos

Opinie Delphine Moralis, verdwijning NBMV

Delphine Moralis, secretaris general van Missing Children Europe, waar wij al eerder mee samen werkten, schreef een opiniestuk over de verdwijning van B. Zij schrijft over het werk dat reeds gedaan is en het werk dat nog moet gebeuren in zaken de verdwijning van niet-begeleide minderjarigen.

Opiniestuk B. door Delphine Moralis

Columbus en de methodiek van positieve heroriëntering

Sinds 2015 werken wij samen met De Wissel uit Leuven in het project Columbus. Hierin werken wij rond de methodiek van positieve heroriëntering. Om deze werking en de methodiek wat uit te leggen heeft collega Annelies Vandebroek een kort artikel hierover geschreven.

“Hulpverlening vandaag is ‘werken met verontrusting’.  Hoe beter werken met verontrusting dan het gesprek opnieuw aan te gaan?  Een probleem moet niet geïsoleerd of geanalyseerd worden.  Mensen moeten ‘gewoon’ terug durven spreken met elkaar.  Maar hoe maak je dit gesprek opnieuw mogelijk?  Hoe spreek je ‘in waarheid’ in een wereld die almaar sneller draait?  En hoe doe je dat als hulpverlener die mee draait in de mallemolen van de jeugdhulp?  Hoe doorbreek je de cyclus van crisis naar crisis?”

Lees hier het hele artikel.

Jaarverslag 2016

2016 was voor ons een jaar vol verandering en nieuwe projecten. Lees er meer over in ons jaarverslag!