Minor-Ndako werft aan:

Medewerker Minor Link
(inzetten van ex-NBMV als ervaringsdeskundigen)
Contract bepaalde duur (1 jaar) – Voltijds

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Minor Link

Met het project Minor Link beogen we in één jaar tijd een duurzaam ondersteuningsmodel uit te werken van ex-niet begeleide minderjarige vluchtelingen voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers dat voornamelijk steunt op ervaringsdeskundigheid en participatie.

Dit ondersteuningsmodel is erop gericht om niet-begeleide nieuwkomers in hun dagelijkse context te ondersteunen door het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van ex-niet begeleide minderjarige vluchtelingen als coach, brugfiguur en positief rolmodel. We willen hen betrekken bij onze eigen hulpverlening, bij interne en externe vormingen en bij beleidswerk.

Functie

Je stelt een kerngroep van 10-tal ex-NBMV samen die voldoende maturiteit hebben om als coach en rolmodel op te treden t.a.v. nieuw toegekomen jongeren. Je zorgt voor de omkadering, opvolging en ondersteuning van deze kerngroep.
Je organiseert 2 keer per maand een bijeenkomst van deze kerngroep.
Je leidt hen op om tussen te komen als ervaringsdeskundige of zoekt externe vormingen voor hen uit.
Je begeleidt hen bij interventies op vraag:

  • als coach voor niet-begeleide nieuwkomers in het vinden van hun weg in onze samenleving en in hun contacten met de buitenwereld
  • als bemiddelaar voor jongeren binnen diverse sectoren (onderwijs, sportclubs, jeugdwerk, jeugdzorg, welzijnswerk,…)
  • als brugfiguur tussen verschillende gemeenschappen en voor elkaar

Je organiseert maandelijks lotgenotencontact in de vorm van thema- en inspiratieavonden over alleen gaan wonen, zoeken naar werk, vrije tijd, onderwijs, geloof,…
Je legt dwarsverbindingen met andere interventies en organisaties in het werkveld die werken met NBMV of ex-NBMV.
Je zet samen met de directie een interne stuurgroep op.
Je bouwt de werking van Minor Link zo uit dat de inzet en het perspectief van ex-NBMV structureel verankerd raakt in de werking van Minor-Ndako. Je verbindt de werking van Minor Link met de andere deelwerkingen en initiatieven van Minor-Ndako, zoals steunfiguren, pleegzorg en sport.
Je levert beleidsaanbevelingen aan via een rapport en creëert de mogelijkheid voor deze kerngroep om deel te nemen aan conferenties, studiedagen of events i.v.m. niet-begeleide minderjarigen.
Je verzorgt de schriftelijke rapportage aan EPIM en KBS, de subsidiërende instanties.

Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.
Je bent opgeleid binnen een pedagogische richting of je hebt ervaring in die richting.
Je hebt ervaring in het werken met jongeren en in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
Je draagt participatie hoog in het vaandel en erkent de jongeren als expert van hun eigen leven.
Je bent een geboren coach die de jongeren blijvend kan enthousiasmeren.
Je bent cultuursensitief en kan goed communiceren.
Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend en organisatorisch ingesteld.
Je bent enthousiast, positief ingesteld, flexibel en kritisch over het eigen handelen
Je kan vlot samenwerken met collega’s en bent communicatief vaardig.
Je kent je weg in het hulpverleningslandschap voor niet-begeleide minderjarigen.
Je hebt een vlotte pen en kan helder beleidsaanbevelingen schrijven.
Je bent bereid om op flexibele werktijden te werken, waaronder minstens 1 avond per week en occasioneel weekendwerk.
Je kan vlot werken met de computer.
Je hebt volgende talenkennis: Nederlands zeer goed, Frans goed, Engels goed. Bijkomende talenkennis is een troef.

Aanbod

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur 01/04/2019 tot 31/03/2019.
Voltijdse tewerkstelling. Flexibele werktijden.
Verloning volgens barema PC 319.01.
Tussenkomst woon-werkverkeer.

Plaats tewerkstelling

Hooikaai 13 te 1000 Brussel

Solliciteren

Graag vóór 18/03/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. annelies.schelfaut@minor-ndako.be.
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Minor-Ndako werft aan:

Administratieve duizendpoot
contract onbepaalde duur, voltijds of 80%


Minor-Ndako
vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.


Functie

  • Personeelsadministratie

Je plaatst de vacatures online en geeft de kandidaten een passend antwoord.
Je regelt voor nieuwe medewerkers PC, GSM, mailaccount, sleutels en beheert het overzicht.
Je organiseert het medisch onderzoek.
Je plant de opleidingen in en houdt de aanwezigheden en evaluaties bij.
Je verzorgt de aangifte bij de verzekering en opvolging van de afhandeling van de schadegevallen en arbeidsongevallen.
Je engageert je voor bijkomende administratieve taken op vraag van de HR-verantwoordelijke.

  • Financiële administratie

Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van de kassa’s van de leefgroepen.
Je beheert, controleert en volgt de administratie van de kassa’s op, zodat deze klaar zijn om ingegeven te worden in de boekhouding.
Je verzamelt, controleert en klasseert allerhande bewijsstukken.

  • Algemene administratie

Je bent verantwoordelijk voor de post en de opvolging van het algemeen mailverkeer van de organisatie.
Je verzorgt het afsprakenbeheer voor de directie.
Je treft de logistieke voorbereidingen voor vergaderingen en opleidingen.
Je bundelt de vragen ivm IT en bent de brugpersoon tussen onze organisatie en de externe IT-partner.
Je zorgt voor de aankoop en het beheer van het bureaumateriaal en poetsproducten.
Je verzorgt het klassement en organiseert het archief.


Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.
Je houdt van een flexibel en divers takenpakket.
Je bent vriendelijk, behulpzaam en gastvrij.
Je bent ondernemend en organisatorisch ingesteld.
Je denkt constructief en oplossingsgericht.
Je neemt initiatief en werkt zelf oplossingen uit voor organisatorische uitdagingen.
Je bent nauwgezet, hebt oog voor detail en gaat planmatig te werk.
Je bent stipt met deadlines en streeft ernaar dat alles perfect klopt.
Je kan vertrouwelijke gegevens discreet behandelen.
Je kan vlot samenwerken met collega’s en bent communicatief vaardig.
Je hebt een stevige basiskennis PC en kan vlot overweg met Excel.
Je bent bereid je in te werken in een aantal basis IT-aangelegenheden, zodat je de hulpvragen kan filteren/beantwoorden.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.
Je bent stressbestendig.

Een goede invulling van jouw functie zorgt voor concrete ondersteuning van directie en stafmedewerkers in hun dagelijks werk. Je helpt de organisatie om slimmer en meer efficiënt te werken. Je bestrijdt met verve dubbel werk of overlap en helpt ervoor zorgen dat collega’s hun beschikbare tijd maximaal kunnen besteden aan de jongeren en gezinnen die wij begeleiden. Zo help je de missie van de organisatie te vervullen.

Aanbod

Contract onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding.
Voltijdse of 4/5e tewerkstelling bespreekbaar.
Verloning volgens P.C. 319.01.
Tussenkomst woon-werkverkeer.

Plaats tewerkstelling

Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht.

Solliciteren

Graag vóór 18/03/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. annelies.schelfaut@minor-ndako.be
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Vandaag, 06/02/2019, publiceerde De Standaard een opinie die we schreven over de opsluiting van Y. in het ‘Centrum voor illegalen’ te Vottem. Y. is een fantastische jonge kerel die we al even begeleiden, helaas is hij nu al meer dan twee maanden opgesloten. Zonder een duidelijk perspectief, met te veel vragen en te weinig antwoorden. Deze situatie vinden wij onredelijk en onrechtvaardig. Er zijn alternatieven mogelijk en die boodschap blijven we aankaarten bij beleidsmakers.

Lees de opinie hier: 20190206_De-Standaard_p-35_Uitwijzen-staat-niet-gelijk-aan-opsluiten

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190205_04155667

Vorig jaar verscheen in De Standaard een reportage over twee minderjarige vluchtelingen die via Minor-Ndako en Pleegzorg opvang vonden in bijzondere pleeggezinnen. Eind december ’18 verscheen er een nieuw artikel over deze twee kinderen en hun situatie een jaar later.

Lees hier de twee boeiende artikels:

Asma en M

Mama je Nederlands is kapot

 

 

Er blijven kinderen op de vlucht in ons land aankomen, alleen, zonder hun ouders of andere volwassenen die zich over hen ontfermen. Door de opvang in een gezin kunnen ze de best mogelijke zorgen en ontwikkelingskansen krijgen. Voor de jongsten onder hen, tot veertien jaar, organiseren we opvang onmiddellijk na aankomst in ons land. Voor deze kinderen en jongeren zijn we op zoek naar kandidaat-pleeggezinnen met een plek in hun huis en hun hart.

Op deze infoavonden krijg je uitgebreid en vrijblijvend info over alles wat bij deze vorm van pleegzorg komt kijken. Wie zijn deze jongeren, wat hebben ze nodig, hoe wordt je een pleeggezin, welke omkadering kan je verwachten …
Dit wordt toegelicht door medewerkers van pleegzorg en Minor-Ndako en door een getuigenis van pleegzorgers en jongeren die hun relevante ervaringen delen.
We hopen jou te ontmoeten op 12 of 19 februari!

Dinsdag 12/02/2019 om 19u30, Pleegzorg Brussel, Sainctelettesquare 17 in Brussel
Inschrijven voor 5/02/2019 via mailtje naar: caroline.breart@pleegzorgvbb.be

Dinsdag 19/02/2019 om 19u30, Minor Ndako, Koopvaardijlaan 3 in Gent
Inschrijven voor 12/02/2019 via mailtje naar: karl.brabants@pleegzorgoostvlaanderen.be

Jongeren die in België toekwamen als alleenstaande vluchteling hebben ons veel te vertellen. Zo ook Bobo en Wazir, twee jongens die in onze leefgroepen begeleid werden. Nu zijn ze zelf  aan de slag als begeleider in Minor-Ndako en brengen ze, elk op hun eigen manier, een duidelijke boodschap.

Lees de straffe getuigenissen van deze twee parels hier.

Bobo interview

Wazir

We schreven een opinie voor Sociaal.Net waarin we pleiten voor een andere kijk op jongeren op de vlucht.  Lees hieronder meer en kijk samen met ons door die andere bril…

KEEPER en/of TRAINER zaalvoetbal
Vrijwilliger

Reeds drie seizoenen speelt Minor-Ndako met haar jongeren in de Brusselse Nederlandstalige Zaalvoetbalcompetitie (BZVC). Sinds dit seizoen hebben we twee ploegen in de BZVC-competitie.

Minor-Ndako is op zoek naar een geëngageerde keeper en/of coach die deel wil uitmaken van deze geweldige groep jongeren. Als keeper ben je aanwezig op de competitiewedstrijden; als trainer leidt je mee de trainingen op woensdagavond.

Wie ben jij?
• Je bent sportief. Ervaring als trainer is geen must.
• Je kan je vrijmaken: ’s avonds wanneer er competitiewedstrijden zijn en/of op woensdagavond voor de training.
• Je gaat graag met een groep aan de slag.
• Je vindt het leuk om in contact te komen met jongeren van diverse achtergrond.

Wat bieden we?
• Je kan deel uitmaken van een dynamische en gemotiveerde zaalvoetbalgroep die uitkomt in de BZVC-competitie.
• Je maakt kennis met onze jongeren: jonge vluchtelingen die graag zaalvoetballen.
• Terugbetaling van vervoersonkosten.

Waar en wanneer
Thuiswedstrijden: op maandagavond om21u in sportzaal Comenius Koekelberg.
Uitwedstrijden: vinden plaats op andere dagen in andere zalen. Het exacte wedstrijdschema vind je terug op: http://www.bzvc.be
Trainingen: op woensdagavond om 18u30 in de Vogelenzangstraat in Anderlecht.

Over Minor-Ndako
Minor-Ndako vzw richt zich tot jongeren die zich in een problematische leefsituatie bevinden, en in het bijzonder tot de meest kwetsbaren onder hen. Velen van hen zijn niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Dit zijn jonge vluchtelingen van 6 tot 21 jaar die alleen in ons land aankomen, zonder ouders of familie. Minor-Ndako zet specifiek in op sport voor onze jongeren. Sinds 2015 werd dit geofficialiseerd in Minor-Ndako Sport.

Contact
Heb je interesse? Neem dan zeker contact op met gijs.vercoutere@minor-ndako.be

©AFP

Gisteren publiceerde De Tijd een boeiend artikel over de verhoogde instroom van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Deze groep is geen uniforme groep en geen statisch fenomeen, de profielen van jongeren, de reden van vertrek, de bestemming of het mandaat van deze kinderen variëren. Een realiteit waar begeleiding en opvang zich steeds opnieuw toe moet verhouden. Lees het artikel hier:

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/recordaantal-vluchtelingenkinderen-komt-alleen-naar-belgie/10063009.html

Deze week publiceerde Myria het jaarlijkse rapport Mensenhandel en Mensensmokkel, ze doen dit ondertussen al meer dan twintig jaar. Het rapport is een onafhankelijke evaluatie van het beleid. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Voor iedereen actief in de sector van de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen een ‘must read’
Minor-Ndako steunt deze oproep naar meer aandacht voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel en zal blijven ijveren voor deze kwetsbare doelgroep. Lees via de link hieronder het rapport en deel dit zo breed mogelijk.

http://www.myria.be/nl/publicaties/jaarverslag-mensenhandel-en-mensensmokkel-2018-minderjarig-in-hoogste-nood