Nieuwjaarswens

Nu het kalenderjaar op zijn laatste benen loopt, nemen bij Minor-Ndako heel even de tijd om terug te blikken op het intense werkjaar. We willen hierbij iedereen bedanken die ons in 2015 gesteund heeft, op welke manier ook. Medewerkers, vrijwilligers, steungezinnen, schenkers, sympathisanten…
Dankzij jullie steun konden we dit jaar meer kinderen opvangen en begeleiden. We werkten in het hart van de vluchtelingencrisis voor de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
Maar ook voor de Vlaamse en Brusselse kinderen en hun gezinnen hebben we ons begeleidingsaanbod dit jaar kunnen verbreden door de opstart van Columbus-werking, dit in partnerschap met De Wissel vzw.
Het eerste gezinsweekend ging door en het ervaringsgericht leren vond zijn ingang door onze samenwerking met Nature vzw.

Uiteraard was er ook de vluchtelingencrisis.
We hebben meer dan ooit ingezet op opvang en begeleiding van de meest kwetsbare en jongste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
In elke residentiële afdeling hebben we extra opvangplaatsen gerealiseerd. Constant was er nood aan crisisopvang of opvang boven de gewone capaciteit.

Maar opvang alleen is niet voldoende. Kinderen hebben nood aan perspectief en vooral aan deelname aan het gewone, maatschappelijke, leven.
Daarom hebben we vol ingezet op andere manier van werken. Met steunfiguren die ook zorg dragen voor de kinderen en jongeren die ons toegewezen worden. Via sport, met een eigen zaalvoetbalploeg en een eigen klimclub. Door het werken op ‘de buiten’ in ons project De Serre.

De plannen en projecten voor 2016 staan al op onze planning. Met onder andere de opstart van een nieuwe leefgroep, de opzet van 20 transitstudio’s voor de minderjarige vluchtelingen van 17 jaar, het meewerken aan pleegzorg voor de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, het delen van onze kennis en expertise.
Maar we willen nog meer uitreiken naar de wereld buiten de muren van Minor-Ndako: meer samenwerken met vrijwilligers, met partnerorganisaties, met bedrijven, met iedereen die een rol van betekenis wil spelen in de zorg voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een veilige haven.

We kijken uit naar 2016 en staan klaar om de uitdagingen waar we voor staan op te nemen. Samen met jullie steun maken we verschil…
Dat verschil, daarover rapporteren we later graag in ons jaarverslag 2015.

Voor nu wensen we jullie alvast een warm eindejaar en een vliegende start voor 2016!

Het Minor-Ndako team.