Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Mina 

Mina begeleidt directe pleegplaatsingen en verzorgt het project steunfiguren. 

 

Directe pleegplaatsingen in een gezin 

In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen verzorgen wij directe pleegplaatsingen. Jonge niet-begeleide minderjarigen worden na aankomst in België binnen enkele dagen naar een pleeggezin gebracht. Gezinnen worden goed voorbereid op deze directe pleegplaatsing. Het kind en het pleeggezin worden de eerste periode intensief begeleid door Minor-Ndako. Daarna wordt de begeleiding overgedragen aan de collega’s van Pleegzorg Vlaanderen. 

 

Steunfiguren 

Kinderen die in onze voorziening verblijven, zowel niet begeleide minderjarige vluchtelingen als Belgische kinderen, willen we naast onze hulpverlening ook extra ondersteuning aanbieden bij een steungezin of steunfiguur. Op deze manier wordt hun sociale netwerk verruimd en wordt tegelijkertijd hun integratie in de Belgische samenleving bevorderd. Door samen met een steunfiguur/steungezin activiteiten te doen en een weg af te leggen bouwen de jongeren aan hun zelfvertrouwen en aan het vertrouwen in anderen. 

Minor-Ndako-Family ondersteunt de steunfiguren in hun engagement. 

 

Meer info op https://minor-ndako.be/watwedoen/pleegzorg/  en https://minor-ndako.be/watwedoen/steunfiguren/ 

 

Functie 

Je start een directe pleegplaatsing van een niet-begeleide minderjarige: ophalen en verhuizen van het kind, opvolgen van de opvang in het gezin, opvolgen eerste contacten met de voogd, de school,… 

Je ondersteunt het kind en zijn/haar pleeggezin de eerste maanden intensief met bijzondere aandacht voor het welzijn van het kind en alle leden van het gezin: perspectief, synergie binnen het gezin, context, contact met biologische ouders,  

Je zorgt voor de overdracht van het dossier naar Pleegzorg Vlaanderen. 

Je gaat actief op zoek naar kandidaat steunfiguren, gastgezinnen en pleegouders van diverse achtergrond. 

Je maakt deel uit van een klein team, je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je werkt samen met de voogd en met de medewerkers van Pleegzorg Vlaanderen. 

Je neemt deel aan verplichte vormingsdagen, supervisie, intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, … 

Belangrijke thema’s in het dagelijks werk zijn cultuursensitiviteit, traumasensitiviteit, diversiteit, afwezige ouders, context van de jongeren,… 

Je werkt in flexibele werktijden 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je gelooft dat opvang in een gezin de meest geschikte vorm is van opvang en begeleiding voor jonge kinderen en wil je daar graag voor inzetten. 

Je bent opgeleid binnen een pedagogische richting of je hebt ervaring in die richting. 

Je hebt ervaring in het werken met kinderen, jongeren en/of gezinnen en in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.  

Je bent cultuursensitief en kan goed communiceren, ook met kinderen die het Nederlands nog niet machtig zijn. 

Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend. 

Je bent bereid om op flexibele werktijden te werken, waaronder minstens 1 avond per week en occasioneel weekendwerk. Je bent bereid om op termijn deel te nemen aan het telefonisch permanentiesysteem. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je hebt volgende talenkennis: Nederlands zeer goed, Frans goed, Engels goed. Bijkomende talenkennis (DariPashtu, Arabisch, Spaans,…) is een zeer sterk pluspunt. 

 

Aanbod 

Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. 

80% tewerkstelling. Flexibele werktijden. 

Verloning volgens barema PC 319.01. 

Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding 

 

Plaats tewerkstelling 

Ambulant, standplaats overeen te komen 

 

Solliciteren 

Graag vóór 19/08/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. sandra.otten@minor-ndako.be 

  

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.