‘Meza’ is een nieuwe residentiële leefgroep voor maximaal 6 meisjes die niet-begeleide minderjarige vreemdeling en (potentieel) slachtoffer van mensenhandel zijn. Door (seksuele) uitbuiting is een tijdelijk beveiligd verblijf nodig. Deze werking zal operationeel zijn begin 2022.
De leefgroep is rechtstreeks en 24/7 toegankelijk voor aanmeldingen door politie, justitie, Fedasil, dienst Voogdij, de crisismeldpunten of één van de erkende centra voor slachtoffers van mensenhandel.

Door de verhoogde kwetsbaarheid bij de slachtoffers is er nood aan extra veiligheid, waarbij de verbinding met het netwerk dat hen uitbuit wordt verbroken. Warme zorg op maat staat centraal in deze werking, we willen (herhaald) slachtofferschap voorkomen, werken aan trauma en een weg uit de uitbuitingssituatie vinden. De meisjes verblijven zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig, in deze beveiligde setting. Ze krijgen o.a. een intern aanbod onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsmogelijkheden onder begeleiding.
Onze leefgroep is voor deze meisjes in de eerste plaats een plek om zonder omgevingsdruk een alternatief voor uitbuiting te zoeken en zich verder te ontplooien.

Bij Meza is gespecialiseerde hulp aanwezig die werkt aan het slachtofferschap, zowel psychosociaal als juridisch. De leefgroep werkt in een therapeutisch klimaat, waarbij huiselijkheid voorop staat. Op die manier wordt kracht en zingeving herwonnen en vertrouwen gevonden om een gezonde relatie aan te gaan met zichzelf en anderen.

We werken toe naar vervolghulp en re-integratie in de maatschappij. Hiervoor gaan we een ketensamenwerking aan met (inter)nationale en lokale partners. Meza situeert zich op een geheime locatie. We werken regio-overstijgend, waardoor aanmeldingen vanuit heel Vlaanderen of Brussel mogelijk zijn.

Meza kwam tot stand door de steun van het Agentschap Opgroeien en een intensief partnerschap met De Wissel (pedagogische expertise) en Pag-Asa (expertise slachtoffers mensenhandel).

Wie graag meer leest over de werking en waarom we deze oprichten, kan hier al meer lezen:

De WHY van MEZA

Hou ook onze vacatures in de gaten want we gaan op zoek naar nieuwe medewerkers. In een eerste fase willen we de tandem teamverantwoordelijke en psychopedagoog aanwerven. In een tweede fase willen we een fantastisch team begeleiders samenstellen.

Via deze weg willen we ook alle mensen en organisaties bedanken die in ons geloofden en ons zijn blijven steunen in de lange weg naar oprichting en erkenning van dit nieuw opvanghuis.

Dikke merci en graag tot snel,

Het Minor-Ndako team.