,

‘Meer opvang voor jonge kinderen op de vlucht.’

Extreem jonge asielzoekers komen zonder ouders naar hier.

De Standaard, 2015