“Minor-Ndako wordt voor mij gekenmerkt door de gedrevenheid onder collega’s om breder na te denken en de uitdaging aan te gaan om gepaste antwoorden te zoeken voor de noden die we tegenkomen. Daarin krijgen we de ruimte om de kinderen, jongeren of gezinnen in hun eigenheid echt te ontmoeten en aan de slag te gaan met wat zij zelf belangrijk vinden.” Ilke, contextbegeleidster Columbus

We zoeken versterking voor onze Columbus-team! Minor-Ndako en De Wissel zijn voorzieningen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de Integrale Jeugdhulp. Beide voorzieningen hebben een samenwerking ‘Columbus’ opgericht met als doel: aanbieden van procesbegeleiding aan gezinnen volgens de methodiek van positieve heroriëntering in de regio Brussel – Vlaams-Brabant. Hiervoor werken we nauw samen met de CLB’s en andere aanmelders uit de Brede Instap.

Hier vind je alles over deze uitdagende vacature : 20220427 Vacature gezinsbegeleid(st)er Columbus v3

Zin om te solliciteren? Dat kan t/m 10/07/2022. Misschien tot binnenkort!