“Minor-Ndako wordt voor mij gekenmerkt door de gedrevenheid onder collega’s om breder na te denken en de uitdaging aan te gaan om gepaste antwoorden te zoeken voor de noden die we tegenkomen. Daarin krijgen we de ruimte om de kinderen, jongeren of gezinnen in hun eigenheid echt te ontmoeten en aan de slag te gaan met wat zij zelf belangrijk vinden.”
Ilke, contextbegeleidster Columbus

Minor-Ndako en De Wissel zijn voorzieningen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de bijzondere jeugdzorg. Beide voorzieningen hebben in samenwerking ‘Columbus’ opgericht met als doel: aanbieden van procesbegeleiding aan gezinnen volgens de methodiek van positieve heroriëntering in de regio Brussel-Vlaams-Brabant. Hiervoor werken we nauw samen met de CLB’s en andere aanmelders uit de Brede Instap.

Hier vind je alles over deze boeiende vacature : 20221128 Vacature gezinsbegeleid(st)er Columbus

Solliciteren kan tot en met 14/12/2022.