,

Wij werven aan: leefgroepbegeleid(st)er voor de afdeling Benjamin, contract onbepaalde duur, 80%

Functie
In de leefgroep Benjamin verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Als leefgroepbegeleid(st)er bij Benjamin maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider.
Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep:
• je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten
• je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen
• je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de kinderen
• je begeleidt de bezoeken van ouders en anderen in de leefgroep
• je streeft naar een veilig, warm, zorgzaam en geborgen klimaat
• je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar
Je staat in voor de individuele begeleiding van één of meerdere kinderen uit de leefgroep.
• je kent de aandachtspunten uit het handelingsplan en de evolutieverslagen van het kind en zijn context
• je werkt procesmatig rond deze punten in individuele begeleidingsmomenten
• je overlegt hierover met de hoofdbegeleider, psychologe, pedagoge
• je betrekt voogd en verwijzer in overleg met de hoofdbegeleider
Je werkt samen met de contextbegeleiders van het team van Jacana.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen.
Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken.
Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster, waaronder ook nachten en weekends.

Lees meer

,

Wij werven aan: Financieel Verantwoordelijke Contract onbepaalde duur – Voltijds

Functie
Als financieel verantwoordelijke voer je een sterk zakelijk beleid via het ontwikkelen van financieel-economische beleidsinformatie voor een organisatie in verandering.
Je bent de verantwoordelijke voor de financiële opvolging, de boekhouding en beheert de talrijke financiële dossiers, premies en subsidies. Je ondersteunt en coördineert een team van 4 administratief financiële medewerkers.
Je rapporteert aan de directie en de Raad van Bestuur.

Je bent verantwoordelijk voor de begroting:
• je maakt de jaarbegroting op en staat in voor de maandelijkse budgetcontroles
• je houdt toezicht over de uitvoering ervan en de volgt de financiële resultaten op (resultatenrekening, balans, liquiditeit)
• je stelt loonkostsimulaties en prognoses op

Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding:
• je stuurt en ondersteunt de administratieve medewerkers m.b.t. de dagelijkse courante verrichtingen: boeken van aankopen, financiële verrichtingen (bank- en    kasboek), diverse verrichtingen
• je helpt mee, waar nodig, bij de verwerking van betalingen, inboeking en verwerking van kassa’s en voert diverse boekingen uit in het boekhoudpakket
• je bent verantwoordelijk voor het facturatie- en betalingsverkeer, het debiteurenbeheer (inclusief inning subsidies, premies, … ) en crediteurenbeheer (inclusief    stipte betaling RSZ en BV)
• je zoekt naar optimalisaties in de financiële en administratieve processen
• je verwerkt en analyseert gegevens van binnen en buiten de boekhouding
• je doet de jaarafsluiting (controle, correcties, inventarisverrichtingen) en stelt de jaarrekening op in samenwerking met het externe boekhoudkantoor
• je bereidt de jaarlijkse financiële audit door de bedrijfsrevisor voor
• je voorziet alle nodige gegevens en documenten op vraag van belanghebbende derden (Raad van Bestuur, subsidiërende overheden en instanties, fiscus,..)

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van financiële dossiers, premies en subsidiedossiers:
• je volgt het inzetten van structurele middelen (Agentschap Jongerenwelzijn) op en verzorgt de financiële verantwoording
• je maakt de projectbegrotingen op, staat in voor de budgetcontrole en voor de afrekening en rapportering bij de subsidiërende overheid of financiers
• je volgt het inzetten van eenmalige en projectmiddelen (Fedasil, Agentschap Jongerenwelzijn, AMIF, VIPA,…) op en verzorgt de financiële verslaggeving
• je optimaliseert het inzetten van de Sociale Maribel op en rapporteert hierover aan het Sectoraal Fonds
• je bent verantwoordelijk voor de contracten met leveranciers (telefonie, internet, energie, sociaal secretariaat, financiële instellingen,
verzekeringen…)
• je zorgt voor aankoopsynergieën en kostenbeheersing
• je bewaakt de toepassing van de wet op de openbare aanbesteding

Lees meer

,

Wij werven aan: hoofdbegeleid(st)er voor de leefgroep Minor (NBMV 12-18 jaar): contract onbepaalde duur, voltijds

Functie
In de leefgroep Minor verblijven 10 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 12 en 18 jaar.
Op kamertraining verblijven 4 niet-begeleide minderjarigen van 15 tot 18 jaar.
Je geeft leiding aan een team van 8 begeleiders.
Je geeft vorm aan en coördineert de dagelijkse werking van de leefgroep volgens onze pedagogische principes.
Je coacht niet alleen de individuele begeleiders in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook je team met bijzondere aandacht voor de groepsdynamiek.
Je leidt de teamvergadering en bewaakt en stuurt het teamproces.
Je organiseert de opnames binnen de opnamevoorwaarden en volgt het verdere hulpverleningstraject op.
Je staat in voor de administratie (kassa, uurroosters, verslagen, registraties, …)
Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster (+- 1 shift in de leefgroep per week).
Je wordt inhoudelijk ondersteund door de pedagoog.
Je werkt samen met de psychologen, de contextbegeleiders en voogden.
Je neemt deel aan verplichte vormingsdagen, supervisie, intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, …
Je neemt deel aan het permanentiesysteem.

Lees meer