Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Minor-Ndako vzw participeert in het samenwerkingsverband ‘1 Gezin 1 Plan Asse-Meise-Vilvoorde’.  In het kader van die opdracht zijn we op zoek naar een gezinscoach. 

 

Functie 

De opdracht van de gezinscoach is gericht op het werken naar 1 Plan voor 1 Gezin. Hierbij wordt de regie maximaal bij het gezin gelegd en ligt de focus op de krachten in het gezin en het netwerk. 

Een gezinscoach gaat een gelijkwaardige samenwerking aan met alle gezinsleden en heeft daarbij aandacht voor alle levensdomeinen. Een gezinscoach heeft steeds een gedeelde verantwoordelijkheid voor ogen van alle betrokken partijen. 

De gezinscoach is geen contextbegeleider. Zijn/haar opdracht ligt in het stimuleren en herstellen van verbindingen tussen gezinsleden onderling, tussen gezinnen en hun netwerk, tussen gezinnen en hulpverleners, tussen professionele betrokkenen onderling en het netwerk van het gezin. 

Je werkt binnen een dynamisch ambulant team, samengesteld uit teamleden van verschillende sectoren: team ‘1 gezin 1 plan’ van het samenwerkingsverband Asse – Meise – Vilvoorde. Je leert op die manier alle actoren in Integrale Jeugdhulp kennen. 

Je neemt af en toe deel aan werk- en personeelsoverleg binnen Minor-Ndako.  Je vormt een brug tussen onze contextbegeleidingsdienst Jacana en het team 1G1P. 

Je rapporteert aan de coördinator van het samenwerkingsverband en de teamverantwoordelijke van team Jacana (contextbegeleiding Minor-Ndako). 

Je werkt met flexibele uren, waaronder min. één avond per week. 

 

Profiel 

Je staat achter de missie en visie van Minor-Ndako. Je voelt je sterk aangesproken tot de opdracht van 1 gezin 1 plan: https://www.1g1p.be/ 

Je kan goed communiceren en luisteren. Je kan je communicatie afstemmen op kinderen en jongeren, op ouders en gezinnen. Je communiceert op een open wijze, zowel met gezinnen als met collega-professionals. 

Je gaat op een respectvolle manier om met mensen. Je kan mensen ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, zonder dat je van hen overneemt.   

Je staat open voor diverse vormen van culturen en levenswijzen. 

Je hebt een coachende houding en bent maximaal transparant in je handelen. 

Je staat open voor feedback en overleg, bent gericht op (zelf)reflectie en groei. 

Je vindt het een uitdaging om een nieuwe maatschappelijke opdracht mee vorm te geven, je kan om met het zoekproces van een pioniersopdracht. 

Je kan zelfstandig werken. Je kan schriftelijk bondig rapporteren. 

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Andere talenkennis is een troef. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen. 

Je hebt minimum een bachelor-diploma in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door ervaring. 

Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden, model 2. 

 

Aanbod 

Vervangingscontract, mogelijkheid contract onbepaalde duur nadien. Voltijdse tewerkstelling. 

Verloning volgens barema PC 319.01. 

Mogelijkheid tot thuiswerk. 

Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding. 

 

Plaats tewerkstelling 

Ambulant regio Asse – Meise – Vilvoorde 

Vestigingsplaats: Brusselstraat 709, 1700 Dilbeek 

 

Solliciteren 

Graag vóór 31/08/2018 C.V. en motivatiebrief t.a.v. annelies.vandebroek@minor-ndako.be. 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Functie 

In de leefgroep Minor verblijven 10 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 12 en 18 jaar. 

Als leefgroepbegeleider maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider. 

 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep: 

je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten; 

je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de jongeren; 

je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de jongeren; 

je begeleidt de bezoeken van context en anderen in de leefgroep; 

je streeft naar een veilig, warm en geborgen klimaat; 

je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar. 

 

Je staat in voor de individuele begeleiding van één of meerdere kinderen uit de leefgroep: 

je kent de aandachtspunten uit het handelingsplan en de evolutieverslagen van de jongere en zijn context; 

je werkt procesmatig rond deze punten in individuele begeleidingsmomenten; 

je overlegt hierover met de hoofdbegeleider, psychologe, pedagoge; 

je betrekt voogd en verwijzer in overleg met de hoofdbegeleider; 

 

Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken. 

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster, waaronder ook nachten en weekends. 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je bent bij voorkeur opgeleid als opvoeder of je hebt ervaring in die richting. 

Je bent bereid om ook avonden, nachten en weekends te presteren. 

Je kan vlot in team werken en hebt affiniteit met interculturele hulpverlening. 

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je bezit een rijbewijs B. 

 

Aanbod 

Contract onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding. 4/5e tewerkstelling. 

Verloning volgens barema P.C. 319.01, tussenkomst woon-werkverkeer, fietsvergoeding.  

 

Plaats tewerkstelling: 

Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht. 

 

Solliciteren 

Graag vóór 15/08/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. anne-sophie.loobuyck@minor-ndako.be. 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Beschrijving 

Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de bijzondere jeugdzorg. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 
We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare onder hen. We zien het als onze opdracht om hierbij participatie en maatschappelijke inclusie te realiseren.
Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. 

 

Functie 

Je biedt contextbegeleiding aan gezinnen uit Brussel en Vlaams-Brabant, zowel van gezinnen waarvan de kinderen  in een leefgroep bij Minor-Ndako verblijven als van andere gezinnen.  

Je werkt procesmatig rond de aandachtspunten uit het handelingsplan en evolutieverslag (opvoeding, ontwikkeling, school, agressie, relaties, verslaving,…) tijdens begeleidingsmomenten. 

Je organiseert wekelijks huisbezoeken en telefonische contactmomenten. 

Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming rond het gezin (o.a. verslaggeving) en de opvolging ervan (intern en extern overleg).  

Je hecht belang aan meerzijdige partijdigheid en je gelooft in het aanspreken van de mogelijkheden en krachten van het gezin. 

Je zorgt voor een goed contact tussen alle professionele betrokkenen en het netwerk van het gezin. 

Je vormt een brug tussen de teams van de leefgroepen en de gezinnen wiens kind er verblijft. 

Je neemt deel aan de teamvergaderingen en werkoverleg. 

Je werkt binnen een jong en dynamisch team in een ambulante dienst.  

Je werkt met flexibele uren, waaronder min. één avond per week. 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en visie.
Je hebt minimum een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door ervaring. 

Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen. 

Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig. 

Je gaat op een respectvolle manier om met alle leden van het gezin. 

Je staat open voor diversiteit. 

Je houding is dynamisch, flexibel, zelfreflecterend en gericht op groei.   

Je bent redactioneel vaardig. 

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Andere talenkennis is een troef.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen. 

 

Aanbod :  

Contract bepaalde duur van 01/09/2019 tot en met 31/12/2019met mogelijkheid tot verlenging. 

Voltijdse tewerkstelling. 

Verloning volgens barema PC 319.01.
Mogelijkheid tot thuiswerk.
Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding. 

 

Plaats tewerkstelling 

Regio Brussel  – Halle –Vilvoorde 

Vestigingsplaats 

Brusselstraat 709 

1700 Dilbeek 

 

Solliciteren 

Graag vóór 26/08/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. sandrine.sallets@minor-ndako.be. 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Functie 

In de leefgroep Koala verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

Als leefgroepbegeleid(st)er bij Koala maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider. 

Je staat als derde begeleider samen met 2 andere collega’s op die momenten die het drukst zijn in de leefgroep en staat in voor vervanging van zieke collega’s van jouw team. 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep: 

 • je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten 
 • je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen 
 • je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de kinderen 
 • je begeleidt de bezoeken van ouders en anderen in de leefgroep 
 • je streeft naar een veilig, warm, zorgzaam en geborgen klimaat 
 • je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar 

Je werkt samen met de contextbegeleiders van het team van Jacana.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken. 

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster. 

Bij voorkeur kan je maandag van 15u.20.30u.dinsdag van 15u.-20.30u. en donderdag van 15u.-20.30u. Om de 2 weken sluit je aan op de teamvergadering op dinsdag van 09.30-12.30u. Uurrooster is bespreekbaar. 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je bent bij voorkeur opgeleid als opvoeder of je hebt ervaring in die richting. 

Je hebt een hart voor kinderen en kan hen structuur en een warm leefklimaat bieden. 

Je bent flexibel. 

Je kan vlot in team werken.  

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je bezit een rijbewijs B. 

 

Aanbod 

Contract onbepaalde duur50% tewerkstelling. 

Verloning volgens P.C. 319.01  

Tussenkomst woon-werkverkeer  

 

Plaats tewerkstelling: 

KoalaBrusselstraat 709 te 1700 Dilbeek 

 

Solliciteren 

Graag vóór 19/08/2018 C.V. en motivatiebrief t.a.v. marie.van.geem@minor-ndako.be. 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Functie 

In de leefgroep Benjamin verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

Als leefgroepbegeleid(st)er bij Benjamin maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider. 

Je staat als derde begeleider samen met 2 andere collega’s op die momenten die het drukst zijn in de leefgroep en staat in voor vervanging van zieke collega’s van jouw team. 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep: 

 • je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten 
 • je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen 
 • je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de kinderen 
 • je begeleidt de bezoeken van ouders en anderen in de leefgroep 
 • je streeft naar een veilig, warm, zorgzaam en geborgen klimaat 
 • je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar 

Je werkt samen met de contextbegeleiders van het team van Jacana.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken. 

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster. 

Bij voorkeur kan je maandag van 16u.-21u., woensdag van 13u.-21u. en vrijdag van 16u.-21u. Om de 2 weken sluit je aan op de teamvergadering op dinsdag van 09.30-12.30u. Uurrooster is bespreekbaar. 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je bent bij voorkeur opgeleid als opvoeder of je hebt ervaring in die richting. 

Je hebt een hart voor kinderen en kan hen structuur en een warm leefklimaat bieden. 

Je bent flexibel. 

Je kan vlot in team werken.  

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je bezit een rijbewijs B. 

 

Aanbod 

Contract onbepaalde duur50% tewerkstelling. 

Verloning volgens P.C. 319.01  

Tussenkomst woon-werkverkeer  

 

Plaats tewerkstelling: 

Benjamin: Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht 

 

Solliciteren 

Graag vóór 19/08/2018 C.V. en motivatiebrief t.a.v. sara.lasisi@minor-ndako.be. 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Functie 

In de leefgroep Benjamin verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

Als leefgroepbegeleid(st)er bij Benjamin maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider. 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep: 

 • je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten 
 • je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen 
 • je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de kinderen 
 • je begeleidt de bezoeken van ouders en anderen in de leefgroep 
 • je streeft naar een veilig, warm, zorgzaam en geborgen klimaat 
 • je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar 

Je staat in voor de individuele begeleiding van één of meerdere kinderen uit de leefgroep. 

 • je kent de aandachtspunten uit het handelingsplan en de evolutieverslagen van het kind en zijn context 
 • je werkt procesmatig rond deze punten in individuele begeleidingsmomenten  
 • je overlegt hierover met de hoofdbegeleider, psychologe, pedagoge 
 • je betrekt voogd en verwijzer in overleg met de hoofdbegeleider 

Je werkt samen met de contextbegeleiders van het team van Jacana.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken. 

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster, waaronder ook nachten en weekends. 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je bent bij voorkeur opgeleid als opvoeder of je hebt ervaring in die richting. 

Je hebt al enkele jaren ervaring als leefgroepbegeleid(st)er. 

Je bent bereid om ook avonden, nachten en weekends te presteren. 

Je kan vlot in team werken.  

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je bezit een rijbewijs B. 

 

Aanbod 

Contract bepaalde duur van 01/09/2019 – 31/12/2019Voltijdse tewerkstelling. 

Verloning volgens barema P.C. 319.01  

Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding. 

Een uitgebreide waaier aan opleidingsmogelijkheden en groeikansen. 

Je komt terecht in een jonge en dynamische organisatie met een brede waaier aan opleidingsmogelijkheden en groeikansen. 

Je werkt vanuit een aangename werkomgeving in het groene deel van Anderlecht. 

  

 

Plaats tewerkstelling: 

Benjamin: Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht 

 

Solliciteren 

Graag vóór 26/08/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. sara.lasisi@minor-ndako.be 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Functie 

In de leefgroep Benjamin verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

Als leefgroepbegeleid(st)er bij Benjamin maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider. 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep: 

 • je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten 
 • je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen 
 • je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de kinderen 
 • je begeleidt de bezoeken van ouders en anderen in de leefgroep 
 • je streeft naar een veilig, warm, zorgzaam en geborgen klimaat 
 • je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar 

Je staat in voor de individuele begeleiding van één of meerdere kinderen uit de leefgroep. 

 • je kent de aandachtspunten uit het handelingsplan en de evolutieverslagen van het kind en zijn context 
 • je werkt procesmatig rond deze punten in individuele begeleidingsmomenten  
 • je overlegt hierover met de hoofdbegeleider, psychologe, pedagoge 
 • je betrekt voogd en verwijzer in overleg met de hoofdbegeleider 

Je werkt samen met de contextbegeleiders van het team van Jacana.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken. 

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster, waaronder ook nachten en weekends. 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je bent bij voorkeur opgeleid als opvoeder of je hebt ervaring in die richting. 

Je hebt al enkele jaren ervaring als leefgroepbegeleid(st)er. 

Je bent bereid om ook avonden, nachten en weekends te presteren. 

Je kan vlot in team werken.  

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je bezit een rijbewijs B. 

 

Aanbod 

Contract onbepaalde duur80% tewerkstelling. Onmiddellijke indiensttreding. 

Verloning volgens barema P.C. 319.01  

Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding. 

Een uitgebreide waaier aan opleidingsmogelijkheden en groeikansen. 

Je komt terecht in een jonge en dynamische organisatie met een brede waaier aan opleidingsmogelijkheden en groeikansen. 

Je werkt vanuit een aangename werkomgeving in het groene deel van Anderlecht. 

  

 

Plaats tewerkstelling: 

Benjamin: Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht 

 

Solliciteren 

Graag vóór 26/08/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. sara.lasisi@minor-ndako.be 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Mina 

Mina begeleidt directe pleegplaatsingen en verzorgt het project steunfiguren. 

 

Directe pleegplaatsingen in een gezin 

In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen verzorgen wij directe pleegplaatsingen. Jonge niet-begeleide minderjarigen worden na aankomst in België binnen enkele dagen naar een pleeggezin gebracht. Gezinnen worden goed voorbereid op deze directe pleegplaatsing. Het kind en het pleeggezin worden de eerste periode intensief begeleid door Minor-Ndako. Daarna wordt de begeleiding overgedragen aan de collega’s van Pleegzorg Vlaanderen. 

 

Steunfiguren 

Kinderen die in onze voorziening verblijven, zowel niet begeleide minderjarige vluchtelingen als Belgische kinderen, willen we naast onze hulpverlening ook extra ondersteuning aanbieden bij een steungezin of steunfiguur. Op deze manier wordt hun sociale netwerk verruimd en wordt tegelijkertijd hun integratie in de Belgische samenleving bevorderd. Door samen met een steunfiguur/steungezin activiteiten te doen en een weg af te leggen bouwen de jongeren aan hun zelfvertrouwen en aan het vertrouwen in anderen. 

Minor-Ndako-Family ondersteunt de steunfiguren in hun engagement. 

 

Meer info op https://minor-ndako.be/watwedoen/pleegzorg/  en https://minor-ndako.be/watwedoen/steunfiguren/ 

 

Functie 

Je start een directe pleegplaatsing van een niet-begeleide minderjarige: ophalen en verhuizen van het kind, opvolgen van de opvang in het gezin, opvolgen eerste contacten met de voogd, de school,… 

Je ondersteunt het kind en zijn/haar pleeggezin de eerste maanden intensief met bijzondere aandacht voor het welzijn van het kind en alle leden van het gezin: perspectief, synergie binnen het gezin, context, contact met biologische ouders,  

Je zorgt voor de overdracht van het dossier naar Pleegzorg Vlaanderen. 

Je gaat actief op zoek naar kandidaat steunfiguren, gastgezinnen en pleegouders van diverse achtergrond. 

Je maakt deel uit van een klein team, je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je werkt samen met de voogd en met de medewerkers van Pleegzorg Vlaanderen. 

Je neemt deel aan verplichte vormingsdagen, supervisie, intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, … 

Belangrijke thema’s in het dagelijks werk zijn cultuursensitiviteit, traumasensitiviteit, diversiteit, afwezige ouders, context van de jongeren,… 

Je werkt in flexibele werktijden 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je gelooft dat opvang in een gezin de meest geschikte vorm is van opvang en begeleiding voor jonge kinderen en wil je daar graag voor inzetten. 

Je bent opgeleid binnen een pedagogische richting of je hebt ervaring in die richting. 

Je hebt ervaring in het werken met kinderen, jongeren en/of gezinnen en in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.  

Je bent cultuursensitief en kan goed communiceren, ook met kinderen die het Nederlands nog niet machtig zijn. 

Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend. 

Je bent bereid om op flexibele werktijden te werken, waaronder minstens 1 avond per week en occasioneel weekendwerk. Je bent bereid om op termijn deel te nemen aan het telefonisch permanentiesysteem. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je hebt volgende talenkennis: Nederlands zeer goed, Frans goed, Engels goed. Bijkomende talenkennis (DariPashtu, Arabisch, Spaans,…) is een zeer sterk pluspunt. 

 

Aanbod 

Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. 

80% tewerkstelling. Flexibele werktijden. 

Verloning volgens barema PC 319.01. 

Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding 

 

Plaats tewerkstelling 

Ambulant, standplaats overeen te komen 

 

Solliciteren 

Graag vóór 19/08/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. sandra.otten@minor-ndako.be 

  

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

 

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

 

Functie

In de leefgroep Junior verblijven 10 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 8 en 14 jaar.

Je geeft leiding aan een team van 7 begeleiders.

Je geeft vorm aan en coördineert de dagelijkse werking van de leefgroep volgens onze pedagogische principes.

Je coacht niet alleen de individuele begeleiders in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook je team met bijzondere aandacht voor de groepsdynamiek.

Je leidt de teamvergadering en bewaakt en stuurt het teamproces.

Je organiseert  de opnames binnen de opnamevoorwaarden en volgt het  verdere hulpverleningstraject op.

Je staat in voor de administratie (kassa, uurroosters, verslagen, registraties, …)

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster (+- 1 shift in de leefgroep per week).

Je wordt inhoudelijk ondersteund door de pedagogisch coördinator.

Je werkt samen met de psychologen, de contextbegeleiders en voogden.

Je neemt deel aan verplichte vormingsdagen, supervisie, intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, …

Je neemt deel aan het permanentiesysteem.

 

Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.

Je bent opgeleid binnen een pedagogische richting of je hebt ervaring in die richting.

Je hebt meerdere jaren ervaring in het werken met kinderen, jongeren en/of gezinnen, bij voorkeur in een leidinggevende positie. Ervaring in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen is een pluspunt.

Je kan goed organiseren en delegeren en hebt een duidelijke visie over hoe je een leefgroep aanstuurt en structureert.

Je kan een team richting geven, aansturen en goed laten samenwerken.

Je bent een geboren coach en kan je pedagogische visie goed overbrengen aan je teamleden.

Je bent zeer sterk in communiceren.

Je bent stressbestendig.

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.

Je kan vlot werken met de computer.

Je bezit een rijbewijs B.

 

Aanbod

Vervangingscontract zwangerschap (+/- 1 jaar).

Voltijdse tewerkstelling.

Verloning volgens barema B1b P.C. 319.01.

Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding.

 

Plaats tewerkstelling:

Junior: Kattebroekstraat 199, 1700 Dilbeek.

 

Solliciteren

Graag vóór 08/07/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. annelies.schelfaut@minor-ndako.be

Indiensttreding onmiddellijk.

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

 

Functie

Personeelsadministratie

Je plaatst de vacatures online en geeft de kandidaten een passend antwoord.

Je regelt voor nieuwe medewerkers PC, GSM, mailaccount, sleutels en beheert het overzicht voor de hele organisatie (130 medewerkers).

Je organiseert het medisch onderzoek.

Je plant de opleidingen in en houdt de aanwezigheden en evaluaties bij.

Je verzorgt de aangifte bij de verzekering en volgt de afhandeling van de schadegevallen en arbeidsongevallen op.

Je beheert de stage-aanvragen en de aanvragen tot werkbezoeken.

Je engageert je voor bijkomende administratieve taken op vraag van de HR-verantwoordelijke.

 

Algemene administratie

Je bent verantwoordelijk voor de post en de opvolging van het algemeen mailverkeer van de organisatie.

Je verzorgt het afsprakenbeheer voor de directie.

Je plant de jaarkalender in en treft de logistieke voorbereidingen voor vergaderingen en opleidingen.

Je bundelt de vragen ivm IT en bent de brugpersoon tussen onze organisatie en de externe IT-partners.

Je zorgt voor de aankoop en het beheer van het bureaumateriaal en poetsproducten.

Je verzorgt het klassement en organiseert het archief.

 

Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.

Je houdt van een flexibel en divers takenpakket.

Je bent vriendelijk, behulpzaam en gastvrij.

Je bent ondernemend en organisatorisch ingesteld.

Je denkt constructief en oplossingsgericht.

Je neemt initiatief en werkt zelf oplossingen uit voor organisatorische uitdagingen.

Je bent nauwgezet, hebt oog voor detail en gaat planmatig te werk. Je behoudt het overzicht.

Je bent stipt met deadlines en streeft ernaar dat alles perfect klopt.

Je kan vlot samenwerken met collega’s en bent communicatief vaardig.

Je hebt IT-minded, hebt een stevige basiskennis PC en kan vlot overweg met Excel, Office 365 en Sharepoint.

Je bent bereid je in te werken in een aantal basis IT-aangelegenheden, zodat je de hulpvragen kan filteren/beantwoorden.

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.

Je bent stressbestendig.

 

Een goede invulling van jouw functie zorgt voor concrete ondersteuning van directie en stafmedewerkers in hun dagelijks werk. Je helpt de organisatie om slimmer en meer efficiënt te werken. Je bestrijdt met verve dubbel werk of overlap en helpt ervoor zorgen dat collega’s hun beschikbare tijd maximaal kunnen besteden aan de jongeren en gezinnen die wij begeleiden. Zo help je de missie van de organisatie te vervullen.

 

Aanbod

Wij bieden jou een contract onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

Voltijdse tewerkstelling. 4/5e tewerkstelling bespreekbaar.

Verloning volgens P.C. 319.01

Tussenkomst woon-werkverkeer en fietsvergoeding.

Je komt terecht in een jonge en dynamische organisatie en krijgt de kans om zelf je job mee vorm te geven.

Je werkt vanuit een aangename werkomgeving in het groene deel van Anderlecht.

 

Plaats tewerkstelling

Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht.

 

Solliciteren

Graag vóór 24/06/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. annelies.schelfaut@minor-ndako.be

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.