Wereldvluchtelingendag 2016

Directeur David Lowyck schreef een opiniestuk over het gebrek aan een coherente visie en aanpak voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen binnen Europa.

 

Alleenstaande vluchtelingenkinderen spoelen met hun bootjes helaas niet aan op het strand in Blankenberge. De beslissing om opvangcentra te sluiten herbekeken door een Europese bril. De voorbije dagen kwam het bericht dat Staatssecretaris Francken beslist heeft om verschillende opvangcentra voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen te sluiten. De toestroom is opgedroogd, daar aan de Grieks-Macedonische grens. Een rationele kwestie van vraag en aanbod, weet u wel. Dat die centra en hun omgeving ondertussen gespecialiseerd zijn in zorg bieden aan deze kwetsbare groep vluchtelingen is geen argument.
We gaan toch geen lege centra aanhouden?

Tegelijkertijd kwamen er de voorbije periode onthutsende berichten over de duizenden vermiste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Europa, over de erbarmelijke opvang voor deze kinderen in Griekenland. Als er al opvang is voor hen. Honderden kinderen in Athene leven op straat of in detentiecentra. Gisteren publiceerde Unicef nog een nieuw rapport dat wijst op die bijzonder slechte opvangomstandigheden in Zuid-Europa, dat wijst op de toename van trauma’s en de risicovolle afhankelijkheid van deze kinderen aan smokkelaars en de netwerken die hen uitbuiten.
In die context is het toch niet verwonderlijk dat we binnen de EU minstens 10.000 kinderen kwijt zijn?

Minor-Ndako is een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, de jongste kinderen die we momenteel opvangen zijn niet ouder dan 7 jaar en allen kwamen ze toe in Griekenland of Italië. Helaas werken wij aan het eind van de Europese ketting. De getuigenissen die de kinderen en jongeren brengen over de situatie in Griekenland, Macedonië of andere transitlanden zijn schokkend. Mishandeling, seksueel misbruik, verkrachting, kinderarbeid… Dat is wat ze al te vaak meemaken eens ze Europa bereikt hebben, dat zijn de gevolgen als je niet-begeleide minderjarige vluchtelingen niet de adequate zorg en bescherming geeft die ze nodig hebben. Dat is al talloze keren gedocumenteerd en gerapporteerd.

Helaas spoelen deze kinderen aan op de Lampedusa’s van deze wereld en niet op ons Noordzeestrand. Hierdoor bereiken ook wij deze kinderen veel te laat. Pas maanden na aankomst in de EU, maanden waarin misbruik, verwaarlozing en het verstoken zijn van zorg en opvang centraal staan. Waarom laten we kinderen in de handen van smokkelaars en andere criminele netwerken alvorens ze ons kunnen bereiken? Waarom staan we toe dat zo’n kwetsbare groep kinderen en jongeren alleen door de EU moet reizen? Zou het niet eenvoudiger zijn om in een Europese context aan bescherming en opvang te gaan denken? Waarom niet ijveren om de opvangcentra open te houden? Je hebt de expertise nu in huis, hou die aan en zorg voor een veilige passage naar deze centra. Haal de meest kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland en Italië op een legale en beschermde weg naar hier.

Veel van die kinderen komen later toch bij ons aan. Ze worden immers op illegale wijze voortgeduwd in Europa, hun enige weg naar gepaste bescherming en veiligheid. Alleen komen ze dan zoveel meer gehavend en getraumatiseerd toe.

David Lowyck
Directeur Minor-Ndako