We zijn op zoek naar een teamverantwoordelijke voor onze leefgroep Minor (Anderlecht). Werk je graag met én voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en dit in een kleinschalige residentiële leefgroep? Ondersteun en coach je graag zowel jongeren en collega’s? Heb je een hart voor jeugdhulp en jongeren op de vlucht?  Dan is dit zeker en vast een job voor jou.

Je kan de vacature alvast hier lezen: 20210927 Vacature teamverantwoordelijke Minor

Solliciteren kan tot en met 31/10/2021.

 

Binnen onze leefgroep Minor (Anderlecht) zijn we op zoek naar twee nieuwe collega-begeleid(st)ers voor contracten bepaalde duur (6 maanden). De dagelijkse werking van de leefgroep en het ondersteunen bij de individuele begeleiding van één of meerdere jongeren uit de leefgroep behoren tot de kern van deze vacature. Geeft het werken met jongeren (12-18jr, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen) je energie en wil je mee verder timmeren aan een warm leefklimaat? Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Hier kan je de vacature alvast raadplegen: 20211012 Vacature leefgroepbegeleid(st)er Minor

Solliciteren tot en met 24/10/2021

Hier kan je ons jaarverslag van 2020 vinden. Een bijzonder jaar door Corona, maar ook veel andere, boeiende activiteiten en veerkracht. Veel leesplezier!

MN Jaarverslag 2020

Voor onze nieuwe afdeling ‘Meza’ zoeken we een teamverantwoordelijke en een psychopedagoog. Meza is een veilig opvanghuis voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel.

De afdeling zal de eerste meisjes opnemen begin 2022! Interesse in deze vacatures? Je treft ze hier aan.

Vacature psychopedagoog Meza

Vacature teamverantwoordelijke Meza

‘Meza’ is een nieuwe residentiële leefgroep voor maximaal 6 meisjes die niet-begeleide minderjarige vreemdeling en (potentieel) slachtoffer van mensenhandel zijn. Door (seksuele) uitbuiting is een tijdelijk beveiligd verblijf nodig. Deze werking zal operationeel zijn begin 2022.
De leefgroep is rechtstreeks en 24/7 toegankelijk voor aanmeldingen door politie, justitie, Fedasil, dienst Voogdij, de crisismeldpunten of één van de erkende centra voor slachtoffers van mensenhandel.

Door de verhoogde kwetsbaarheid bij de slachtoffers is er nood aan extra veiligheid, waarbij de verbinding met het netwerk dat hen uitbuit wordt verbroken. Warme zorg op maat staat centraal in deze werking, we willen (herhaald) slachtofferschap voorkomen, werken aan trauma en een weg uit de uitbuitingssituatie vinden. De meisjes verblijven zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig, in deze beveiligde setting. Ze krijgen o.a. een intern aanbod onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsmogelijkheden onder begeleiding.
Onze leefgroep is voor deze meisjes in de eerste plaats een plek om zonder omgevingsdruk een alternatief voor uitbuiting te zoeken en zich verder te ontplooien.

Bij Meza is gespecialiseerde hulp aanwezig die werkt aan het slachtofferschap, zowel psychosociaal als juridisch. De leefgroep werkt in een therapeutisch klimaat, waarbij huiselijkheid voorop staat. Op die manier wordt kracht en zingeving herwonnen en vertrouwen gevonden om een gezonde relatie aan te gaan met zichzelf en anderen.

We werken toe naar vervolghulp en re-integratie in de maatschappij. Hiervoor gaan we een ketensamenwerking aan met (inter)nationale en lokale partners. Meza situeert zich op een geheime locatie. We werken regio-overstijgend, waardoor aanmeldingen vanuit heel Vlaanderen of Brussel mogelijk zijn.

Meza kwam tot stand door de steun van het Agentschap Opgroeien en een intensief partnerschap met De Wissel (pedagogische expertise) en Pag-Asa (expertise slachtoffers mensenhandel).

Wie graag meer leest over de werking en waarom we deze oprichten, kan hier al meer lezen:

De WHY van MEZA

Hou ook onze vacatures in de gaten want we gaan op zoek naar nieuwe medewerkers. In een eerste fase willen we de tandem teamverantwoordelijke en psychopedagoog aanwerven. In een tweede fase willen we een fantastisch team begeleiders samenstellen.

Via deze weg willen we ook alle mensen en organisaties bedanken die in ons geloofden en ons zijn blijven steunen in de lange weg naar oprichting en erkenning van dit nieuw opvanghuis.

Dikke merci en graag tot snel,

Het Minor-Ndako team.

Dit weekend kregen we onverwacht droevig nieuws. Alijan Mirzahi, één van de jongeren die we begeleiden, is zaterdag van ons heen gegaan.
We proberen dit verlies een plaats te geven, samen met zijn vrienden, klasgenoten en leerkrachten. Samen met de Afghaanse gemeenschap en met zijn familie die in alles wat we doen heel nabij is.

De begeleiders schreven een tekstje voor Alijan. We willen dit delen ter ere van hem, we willen zijn herinnering levend houden en laten horen wat hij voor ons betekende.

“ Alijan Mirzahi,

De naam zal ons voor altijd bij blijven.. Wanneer we denken aan Alijan, dan denken we aan een fijne jonge man die heel warm, zorgzaam, vriendelijk en oprecht was. Door zijn zachte karakter en grote hart werd hij door iedereen graag gezien, hij stond graag in verbinding met zoveel mensen. Familie en vrienden waren zijn grootste steunpilaren in het leven.
Alijan, afkomstig uit Surkh Joy Gulan Qul in Afghanistan behoorde trots tot de Hazara gemeenschap.

Op school deed hij het zeer goed, hij behaalde recent zijn certificaat en kon met trots aantonen hoe goed hij was in zijn vak.

Hij was, zoals zoveel lot- en leeftijdsgenoten, op zoek naar een zinvol en betekenisvol bestaan. Zoekend naar zijn plaats in dit leven. Hij bloeide open en bewandelde zijn pad op zijn eigen manier. Hij bouwde iedere dag, stap voor stap, aan zijn toekomst hier in België. Hij liet zich omringen door mensen die om hem geven en die hem ten volle ondersteunden.

We hadden hem heel graag nog verder zien groeien in alles wat hij deed. Hij was nog maar 19 jaar en had nog een heel leven voor hem…
Onze gedachten gaan uit naar alle mensen in Afghanistan en België die, net als ons, de eer hadden om Alijan gekend te hebben. Wij willen iedereen bedanken die van betekenis was in het leven van Alijan.

Lieve Alijan, bedankt dat we deel mochten uitmaken van je veel te korte parcours.
Rust zacht, dicht bij je familie. Jij leeft voor ons verder in onze harten en gedachten.”

Onze gedachten gaan uit naar alle jongeren op de vlucht, in de hoop een betere toekomst te vinden.
Onze harten zijn bij jullie en jullie families.
Jullie lot laat ons niet los en zal ons nooit loslaten.