Deze infodag is helaas volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Minor-Ndako en het Kinderrechtencommissariaat nodigen u graag uit op 4 februari 2020 voor de infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge Afghaanse vluchtelingen.

Wat hebben ze nodig? Wat houdt ze tegen om te groeien? En hoe kunnen we tegenstrijdige bezorgdheden verzoenen? Vertrekkend van de beleving van jongeren zoeken we houvast, kansen en valkuilen.

Centraal staat het belevingsonderzoek van Davud Mirza. Hij sprak met 21 Afghaanse jongeren die wettig in België verblijven en organiseerde een focusgroep met de jongeren om zijn bevindingen te toetsen. Hij praatte ook met vijf experten.

We verdiepen ons in vijf invalshoeken die belangrijk zijn voor wie met Afghaanse jongeren werkt of het beleid uittekent:

 • Hoe ga je om met het spanningsveld tussen studeren, geld verdienen en voor de familie zorgen?
 • Wat helpt Afghaanse jongeren bij hun ‘integratietrajecten’? Welke pijnpunten zien ze zelf?
 • Wat ervaren Afghaanse jongeren als goede begeleiding? Hoe ontstaan conflicten en onderlinge spanningen?
 • Hoe ondersteun je Afghaanse jongeren om hun rugzak te dragen?
 • Hoe willen Afghaanse jongeren zichzelf organiseren en een krachtig netwerk vormen?

Davud Mirza leidt de verschillende invalshoeken in. U hoort panelgesprekken onder leiding van Phara de Aguirre en getuigenissen van Afghaanse jongeren.

De panelleden:

 • Karen Six, medewerker vorming en inhoudelijke thema’s Minor-Ndako
 • Mustafa Önlen, educatief medewerker Internationaal Comité (IC) vzw
 • Griet Braeye, voogd van Afghaanse jongeren
 • Ruth Kusé, coördinator OTA Antwerpen, interculturele bemiddeling en coaching
 • Chloe Guepdjouo, klinisch psycholoog Solentra – UZ Brussel
 • Liesbet Wuyts, hulpverlener AOB Vilvoorde en Projectmedewerker AOB Tervuren, CAW Vilvoorde
 • Ine Lanckriet, leerkracht onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
 • Veerle Yskout, juriste OCMW Leuven
 • Marjan Rezayi, OKAN-leerlinge
 • Mir Abdul Hadi, voorzitter van de Afghaanse vereniging te Hasselt

We sluiten af met een korte synthese door David Lowyck, directeur van Minor-Ndako.

Daarna nodigen we u uit op de netwerklunch met broodjes.

Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #KRCvluchteling of via Facebook @minorndako en @kinderrechtencommissariaat

Praktisch

Deze infodag is volzet. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

–> 4 februari 2019
–> Onthaal vanaf 9.00 uur
–> Start om 9.30 uur
–> Einde voorzien om 12.30 uur (gevolgd door netwerklunch met broodjes)
–> Kinepolis Leuven (Bondgenotenlaan 145-149 Zaal 4, 3000 Leuven)

Bekijk de uitnodiging hier als pdf-formaat.

Met dank aan Kinepolis Leuven voor het gebruik van de zaal.

“Brussel weet geen raad met Maghrebijnse straatkinderen”, zo valt er te lezen in De Standaard van 3 december 2019. Sinds enkele maanden is er inderdaad sprake van een specifiek probleem in enkele Brusselse wijken. Een tien- tot twintigtal zeer jonge kinderen verblijft er permanent op straat. Overleven doen ze door het plegen van kleine misdrijven en straatcriminaliteit. Minor-Ndako pleit voor een gecoördineerde ketenaanpak die niet alleen vertrekt vanuit het principe van kinderrechten, maar ook het perspectief van de kinderen zelf aan bod laat komen. Bovendien mogen we de signalen van mogelijke mensenhandel niet zomaar naast ons neerleggen. Niet meer dan vanzelfsprekend dus dat Minor-Ndako zich al sinds enkele maanden het lot van deze niet-begeleide kinderen aantrekt en zich, samen met de partners uit het werkveld, engageert om hun situatie in het mate van het mogelijke te verbeteren.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.