“Brussel weet geen raad met Maghrebijnse straatkinderen”, zo valt er te lezen in De Standaard van 3 december 2019. Sinds enkele maanden is er inderdaad sprake van een specifiek probleem in enkele Brusselse wijken. Een tien- tot twintigtal zeer jonge kinderen verblijft er permanent op straat. Overleven doen ze door het plegen van kleine misdrijven en straatcriminaliteit. Minor-Ndako pleit voor een gecoördineerde ketenaanpak die niet alleen vertrekt vanuit het principe van kinderrechten, maar ook het perspectief van de kinderen zelf aan bod laat komen. Bovendien mogen we de signalen van mogelijke mensenhandel niet zomaar naast ons neerleggen. Niet meer dan vanzelfsprekend dus dat Minor-Ndako zich al sinds enkele maanden het lot van deze niet-begeleide kinderen aantrekt en zich, samen met de partners uit het werkveld, engageert om hun situatie in het mate van het mogelijke te verbeteren.

Klik hier om het volledige artikel op de website van De Standaard te lezen.

 

Artikel verschenen in De Standaard op 3/12/2019. 

 

Het Mina-team rondde net het Europees pleegzorgproject “Fostering Across Borders” af. Samen met de collega’s van Mentor Escale en IOM deelden we onze kennis en ervaringen met ander EU-landen. En samenwerken, dat loont, want zo behaalden we knappe doelstellingen. Het bewijs daarvan kun je nalezen via deze link. Heb je liever een pdf-versie van de informatiebrochure? Klik dan op de afbeelding hieronder. Neem zeker een kijkje en deel gerust!

 

Functie

Je werkt voor de leefgroep Junior, binnen deze leefgroepen vangen we 10 jonge niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op. Het gaat om kinderen tussen 8 en 14 jaar.

Je bereidt dagelijks de maaltijden voor hen en houdt daarbij rekening met hun behoeften en gewoontes. Aangezien je rechtstreeks in contact komt met de kinderen van de leefgroep, is een hart voor kinderen onontbeerlijk!

We streven naar het creëren van een warm nest en een veilige haven voor onze bewoners. Hieraan werk ook jij mee. Je betrekt de kinderen bij het koken, luistert naar hun noden en je neemt af en toe deel aan activiteiten in de leefgroep.

Daarnaast sta je ook in voor het algemeen onderhoud binnen de leefgroep zodat de kinderen zich er zoveel mogelijk thuis kunnen voelen. Je staat mee in voor de opvang van kinderen die overdag in de leefgroep blijven. Een goede, vlotte omgang met kinderen is dus zeer belangrijk!

 

Concrete taken:

 • Je bereidt elke werkdag een gezonde, warme maaltijd voor ongeveer 10 kinderen.
 • Je houdt rekening met de verschillende culturen, diëten en de leeftijd van de kinderen en jongeren (bijvoorbeeld halal, vegetarisch, allergieën…)
 • Je maakt elke maand een menu op voor de volgende maand, in overleg met de bewoners en begeleiding.
 • Je doet de bestellingen voor groente, fruit, vlees, …
 • Je beheert efficiënt de voorraad. Je zorgt voor een systematische en kwaliteitsvolle opberging en bewaring van producten, voedingswaren en materialen volgens FIFO- en FEFO- principes.
 • Je leeft regels, instructies en afspraken na betreffende maaltijdbereiding, hygiëne, afvalverwijdering, onderhoud,…
 • Je staat in voor de netheid van de keuken volgens de HACCP-light-normen.
 • Je volgt de FAVV-normen voor koken en netheid van de keuken.
 • Je kookt af en toe mee voor evenementen die intern georganiseerd worden (personeelsdag, feesten met jongeren…)

 

Profiel

 • Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.
 • Je hebt ervaring als kok én in het werken met kinderen.
 • Je hebt een hart voor kinderen en hebt voeling met vluchtelingen.
 • Je kan zelfstandig een gevarieerd en evenwichtig gezond menu opstellen en dit bereiden.
 • Je bent bereid om hierbij rekening te houden met de voedingsgewoonten van verschillende culturen, leeftijden en diëten, allergieën. Je kan je aanpassen aan de vragen/noden van onze doelgroep.
 • Je hebt product- en warenkennis en bent vertrouwd met voedings- en dieetleer.
 • Je hebt zin voor orde, netheid en hygiëne en hebt kennis van de HACCP-light- en de FAVV­normen.
 • Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig.
 • Je bent flexibel en kan je weg vinden in een veranderende omgeving.
 • Je spreekt vlot Nederlands. Andere talen zijn een troef.

 

Aanbod

 • Contract bepaalde duur van 1 jaar met kans op verlenging.
 • Voltijdse tewerkstelling.
 • Verloning volgens PC 319.01.
 • Tussenkomst woon-werkverkeer. De locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

 

 Plaats tewerkstelling

Stationsstraat 81
1770 Liedekerke

 

Solliciteren

Graag vóór 08/12/2019 je cv en motivatiebrief mailen naar Pepijn.Hellebuyck@minor-ndako.be.

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

 

Het zaalvoetbalproject is een succes, en dat mag geweten zijn. Coördinator Gert Vercoutere en psychologe Kerstin Thys schreven samen een artikel over dit geweldige initiatief en de doelgroep die ze hiermee tracht te bereiken. Kom meer te weten over de werking van het project, de moeilijkheden waarmee ze soms te maken krijgt en het geheim wat haar nu zo succesvol maakt via de link “Hier zijn jonge vluchtelingen vooral talentrijke sporters”.

@iliasvanbambostphotography

Beschrijving

Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de bijzondere jeugdzorg. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.
We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare onder hen. We zien het als onze opdracht om hierbij participatie en maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

 

Functie

De opdracht van de contextbegeleider is gericht op het onderhouden en herstellen van de relaties tussen ouders en kinderen. De contextbegeleider kijkt steeds naar wat er nodig is om de band tussen ouders en kinderen mogelijk te blijven maken, zodat het kind bij zijn gezin kan blijven horen (in welke vorm dan ook).  Sommige kinderen verblijven thuis, andere verblijven in een van onze leefgroepen. Het gaat steeds om gezinnen uit Brussel en Vlaams-Brabant (Jacana werkt in ons reguliere luik, dus niet voor onze niet-begeleide minderjarige kinderen of jongeren).

Een contextbegeleider gaat een gelijkwaardige samenwerking aan met ouders en waakt er over om mét de ouders te praten.  Als contextbegeleider heb je oog voor ouderlijke vaardigheden en hoe deze te bekrachtigen.

Je hecht belang aan meerzijdige partijdigheid en je gelooft in het aanspreken van de mogelijkheden en krachten van het gezin. Je bouwt mee aan een netwerk dat mee zorg draagt voor de kinderen van een gezin.

Als contextbegeleider draag je een gedeelde verantwoordelijkheid voor het traject dat wordt afgelegd met gezinnen en kinderen. Je maakt deel uit van het trajectoverleg, in samenwerking met psycholoog, individueel begeleider en teamverantwoordelijken. Je werkt binnen een dynamisch ambulant team en werkt ook nauw samen met de collega’s in de leefgroepen.

 • Je kan procesmatig werken rond de aandachtspunten uit het handelingsplan en evolutieverslag, op de verschillende levensdomeinen.
 • Je organiseert wekelijks huisbezoeken en telefonische contactmomenten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming rond het gezin (o.a. verslaggeving) en de opvolging ervan (intern en extern overleg).
 • Je onderhoudt een goed contact tussen alle professionele betrokkenen en het netwerk van het gezin.
 • Je vormt een brug tussen de teams van de leefgroepen en de gezinnen wiens kind er verblijft.
 • Je neemt deel aan teamvergaderingen, trajectoverleg en werkoverleg.
 • Je werkt binnen een jong en dynamisch team in een ambulante dienst.
 • Je werkt met flexibele uren, waaronder min. één avond per week.

 

Profiel

 • Je staat achter onze missie en visie.
 • Je hebt minimum een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen.
 • Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig.
 • Je gaat op een respectvolle manier om met alle leden van het gezin.
 • Je staat open voor diversiteit.
 • Je houding is dynamisch, flexibel, zelf-reflecterend en gericht op groei.
 • Je bent redactioneel vaardig.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Andere talenkennis is een troef.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen.

 

Aanbod :

Contract onbepaalde duur.

Voltijdse tewerkstelling.

Verloning volgens PC 319.01.

Mogelijkheid tot thuiswerk.

Tussenkomst woon-werkverkeer.

 

Plaats tewerkstelling

Regio Brussel  – Halle –Vilvoorde

Vestigingsplaats

Brusselstraat 709

1700 Sint-Ulriks-Kapelle

 

Solliciteren

Graag vóór 2/12/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. sandrine.sallets@minor-ndako.be.

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.
Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Studio 54 is een project voor jongeren tussen 16 en 25 jaar, die erkend vluchteling zijn of subsidiaire bescherming genieten en die nood hebben aan verdere begeleiding en ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

 

Functie

In eerste instantie zal je individueel begeleider worden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die hun eerste stappen zetten in het zelfstandig wonen (CBAW).

Een tweede deel van de job bestaat uit het begeleiden van jongeren in een Kleine wooneenheid (KWE).

Binnen deze woonvorm kiezen jongeren ervoor om samen te wonen en wordt er meer aandacht besteed aan het samenleven in groep. In de  KWE wonen drie NBMV samen en worden er kookactiviteiten, groepsgesprekken en activiteiten georganiseerd in samenspraak met de jongere. Als begeleider ben je niet enkel verantwoordelijk voor je individuele begeleidingen, maar sta je door dagelijkse aanwezigheden in de woning ook klaar voor de andere jongeren.

Naast het inzetten op alle relevante levensdomeinen binnen de begeleiding (netwerk, dagbesteding, budget, psychologische ondersteuning, vrije tijd,…) word je binnen de KWE-werking ook deel van het KWE-team.

Je werkt volgens een flexibel uurrooster tussen 8u. en 20u. Je bent bereid tot occasioneel avondwerk.

 

Profiel

 • We zijn op zoek naar iemand die zichzelf omschrijft als een trekker, iemand die zin heeft een werking uit te bouwen en te dragen, ondersteund door een goed en coherent team. Iemand die maatschappelijke inclusie, engagement en begeleiding op maat nastreeft en gelooft in de kracht van de jongere.
 • Kennis van de sociale kaart is een pluspunt.
 • Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding. Je kan je vinden in herstelgericht werken.
 • Je hebt minimum een bachelordiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door werk- of levenservaring.
 • Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met jongvolwassenen.
 • Ervaring in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen of begeleid zelfstandig wonen is een pluspunt.
 • Je bent enthousiast, positief ingesteld, flexibel, communicatief en kritisch over het eigen handelen.
 • Je bent ruimdenkend, gedreven en neemt initiatief. Je bent cultuursensitief en hebt een open houding.
 • Je gaat op zoek naar externe samenwerking in functie van de jongere.
 • Je bent kritisch, assertief én constructief. Je denkt na over visie en verkondigt je visie binnen een team. Maar boven alles ben je een teamspeler.
 • Je hebt volgende talenkennis: Nederlands zeer goed, Frans goed. Andere talenkennis is een troef.
 • Je kan vlot werken met de computer, kan een agenda beheren en een realistische planning opmaken. In het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt.

 

Aanbod

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur 01/01/2020 – 31/12/2020. Verlenging mogelijk.

Voltijdse tewerkstelling.

Verloning volgens PC 319.01.

Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding.

 

Plaats tewerkstelling

Brussel, Olivetenhof 2

 

Solliciteren

Heb je interesse in deze job?

Stuur dan je cv en motivatiebrief vóór 02/12/2019 t.a.v. evelyne.verhaegen@minor-ndako.be

Bij vragen of opmerkingen neem gerust contact op met Evelyne Verhaegen op 0492/793160.

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Studio 54 is een project voor jongeren tussen 16 en 25 jaar, die erkend vluchteling zijn of subsidiaire bescherming genieten en die nood hebben aan verdere begeleiding en ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

 

Functie

Je biedt individuele begeleiding aan op maat van en in functie van deze jongvolwassenen die zelfstandig wonen.

Je ondersteunt de jongere op administratief en praktisch vlak.

Je verzorgt de budgetbegeleiding en ondersteunt de jongere bij zijn zoektocht naar een gepaste woonst.

Je ondersteunt de jongere bij het vinden van een gepaste dagbesteding: opleiding, werk, hobby’s,…

Je betrekt waar nodig het netwerk van de jongere.

Je onderhoudt goede contacten tussen alle (professionele) betrokkenen en het netwerk van de jongere.

Je werkt samen met de bestaande dienst- en hulpverlening in de buurt (OCMW, huisvestingsdienst, scholen, sportraad, verenigingen, JAC, jeugdhuis, …).

Je organiseert meerdere afspraken per week met elke jongere (huisbezoeken, afspraken op kantoor, externe afspraken…)

Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming (o.a. verslaggeving) , de opvolging ervan (intern en extern overleg) en de nodige administratie.

Je werkt volgens een flexibel uurrooster tussen 8u. en 20u. Je bent bereid tot occasioneel avondwerk.

 

Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.

Je hebt minimum een bachelordiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door werk- of levenservaring.

Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met jongvolwassenen.

Ervaring in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen of begeleid zelfstandig wonen is een pluspunt.

Je bent enthousiast, positief ingesteld, flexibel, communicatief en kritisch over het eigen handelen

Je bent sterk in communiceren.

Je spreekt vloeiend Nederlands. Andere talenkennis is een troef.

Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend. Je bent stressbestendig.

Je kan vlot werken met de computer.

 

Aanbod

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur tot 31/12/2020 (verlenging mogelijk). Onmiddellijke indiensttreding.

Voltijdse tewerkstelling.

Verloning volgens PC 319.01.

Tussenkomst woon-werkverkeer.

 

Plaats tewerkstelling

3010 Leuven, Diestsesteenweg 104F

 

Solliciteren

Graag vóór 25/11/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. hannelore.colpaert@minor-ndako.be.

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Studio 54 is een project voor jongeren tussen 16 en 25 jaar, die erkend vluchteling zijn of subsidiaire bescherming genieten en die nood hebben aan verdere begeleiding en ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

 

Functie

Je biedt individuele begeleiding aan op maat van en in functie van deze jongvolwassenen die zelfstandig wonen.

Je ondersteunt de jongere op administratief en praktisch vlak.

Je verzorgt de budgetbegeleiding en ondersteunt de jongere bij zijn zoektocht naar een gepaste woonst.

Je ondersteunt de jongere bij het vinden van een gepaste dagbesteding: opleiding, werk, hobby’s,…

Je betrekt waar nodig het netwerk van de jongere.

Je onderhoudt goede contacten tussen alle (professionele) betrokkenen en het netwerk van de jongere.

Je werkt samen met de bestaande dienst- en hulpverlening in de buurt (OCMW, huisvestingsdienst, scholen, sportraad, verenigingen, JAC, jeugdhuis, …).

Je organiseert meerdere afspraken per week met elke jongere (huisbezoeken, afspraken op kantoor, externe afspraken…)

Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming (o.a. verslaggeving) , de opvolging ervan (intern en extern overleg) en de nodige administratie.

Je werkt volgens een flexibel uurrooster tussen 8u. en 20u. Je bent bereid tot occasioneel avondwerk.

 

Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.

Je hebt minimum een bachelordiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door werk- of levenservaring.

Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met jongvolwassenen.

Ervaring in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen of begeleid zelfstandig wonen is een pluspunt.

Je bent enthousiast, positief ingesteld, flexibel, communicatief en kritisch over het eigen handelen

Je bent sterk in communiceren.

Je spreekt vloeiend Nederlands. Andere talenkennis is een troef.

Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend. Je bent stressbestendig.

Je kan vlot werken met de computer.

 

Aanbod

Vervangingsovereenkomst zwangerschap (+- 1 jaar). Onmiddellijke indiensttreding.

Voltijdse tewerkstelling.

Verloning volgens PC 319.01. Tussenkomst woon-werkverkeer.

 

Plaats tewerkstelling

Koopvaardijlaan 3

9000 Gent

 

Solliciteren

Graag vóór 2/12/2019 cv en motivatiebrief t.a.v. Brecht Dierickx  via brecht.dierickx@minor-ndako.be.

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Begin augustus zijn we met onZe werking in Leuven gestart met een loopclub. We hebben ONDERTUSSEN 2 gedreven trainers gevonden die ons elke dinsdagavond trainen. Momenteel trainen we om deel te nemen aan 2 loopwedstrijden in september en 2 in oktober.

Heb je interesse om  mee te lopen en te trainen met deze loopclub neem dan zeker  hier een kijkje Minor-Ndako loopgroep Leuven

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. 

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.  

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. 

 

Functie 

In de leefgroep Benjamin verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

Als leefgroepbegeleid(st)er bij Benjamin maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider. 

Je staat als derde begeleider samen met 2 andere collega’s op die momenten die het drukst zijn in de leefgroep en staat in voor vervanging van zieke collega’s van jouw team. 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep: 

 • je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten 
 • je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen 
 • je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de kinderen 
 • je begeleidt de bezoeken van ouders en anderen in de leefgroep 
 • je streeft naar een veilig, warm, zorgzaam en geborgen klimaat 
 • je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar 

Je werkt samen met de contextbegeleiders van het team van Jacana.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen. 

Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken. 

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster. 

Bij voorkeur kan je maandag van 16u.-21u., woensdag van 13u.-21u. en vrijdag van 16u.-21u. Om de 2 weken sluit je aan op de teamvergadering op dinsdag van 09.30-12.30u. Uurrooster is bespreekbaar. 

 

Profiel 

Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je bent bij voorkeur opgeleid als opvoeder of je hebt ervaring in die richting. 

Je hebt een hart voor kinderen en kan hen structuur en een warm leefklimaat bieden. 

Je bent flexibel. 

Je kan vlot in team werken.  

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels. 

Je kan vlot werken met de computer. 

Je bezit een rijbewijs B. 

 

Aanbod 

Contract onbepaalde duur50% tewerkstelling. 

Verloning volgens P.C. 319.01  

Tussenkomst woon-werkverkeer  

 

Plaats tewerkstelling: 

Benjamin: Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht 

 

Solliciteren 

Graag vóór 23/09/2019 C.V. en motivatiebrief t.a.v. sara.lasisi@minor-ndako.be. 

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.