Vrijwilligers

Vrijwilligers dragen bij aan een warm nest en bieden onze doelgroep extra kansen.
Minor-Ndako gelooft in de kracht van vrijwilligers en ziet een meerwaarde voor alle partijen: MN, kinderen, jongeren èn de vrijwilliger zelf.

Heb jij wat tijd vrij en wil je mee werken aan de missie van Minor-Ndako?

Waar kan je voor inschrijven?

 • Je kan je engageren als Steunfiguur of Steungezin: zie aparte pagina op deze site.
 • Je kan je engageren als Pleeggezin (intensief of minder intensief): zie aparte pagina op deze site.
 • We hebben groepjes vrijwilligers die rond 1 groter event werken. Zij organiseren bv de jaarlijkse Minor-Ndako Cup of een ander feest.
 • We hebben een poule van vrijwilligers die zich engageren om een aantal keer per jaar te helpen met klusjes (de tuin in orde zetten, kamers schilderen, …). Klussen waarbij vele handen licht werk maken.
 • We hebben vrijwilligers die zich aan een leefgroep verbinden en daar een vaste taak opnemen: huiswerkbegeleiding, hulp bij de was, kleding labelen, moestuinieren met de kinderen, koken als de kok op verlof is, vervoer van en naar het voetbal, …
 • Er zijn de vrijwilligers ‘hors categorie’ die een talent aanbieden waarvan we nog niet wisten dat we het nodig hadden… (bv Excel-wizards, …?)

Wat bieden wij jou?

 • We zorgen dat het duidelijk is wat er van je verwacht wordt
 • We zorgen dat er steeds iemand is die jouw aanspreekpunt is
 • We werken met een vrijwilligerscontract, zodat er heldere afspraken worden gemaakt over verzekering, omgaan met beroepsgeheim, en eventuele onkostenvergoeding
 • We zijn je ongelooflijk dankbaar
 • We nodigen je uit voor de grote Minor-Ndako-feesten

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Je bent minimum 18 jaar
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister model 2 voorleggen (werken met minderjarigen)

Wil je je kandidaat stellen?

Neem contact op met ons via de contactknop.  Het is fijn als je meteen al vermeldt waarvoor jij interesse hebt.  Tot binnenkort!

Interesse?