Lisanga

Kleine wooneenheden met dagelijkse begeleiding voor jonge vluchtelingen vanaf 16 jaar. (Brussel, Mechelen, Oost-Vlaanderen)

Lisanga is er voor jonge vluchtelingen die, met behulp van dagelijkse begeleiding en ondersteuning, voldoende zelfstandig functioneren.

In deze kleine wooneenheden zijn meerdere kamers en studio’s en enkele gemeenschappelijke ruimtes. Binnen het samenleven ligt de nadruk op structuur en huiselijkheid. Wekelijks is er een bewonersvergadering en worden er activiteiten georganiseerd. Er wordt zo veel mogelijk samen gekookt. Dagelijks is er een begeleider aanwezig om de jongeren te ondersteunen. Al doende worden ze zo voorbereid op een zelfstandig leven.

Jongeren leren hun budget beheren via een geleidelijke overgang waarbij ze telkens meer autonomie en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Er is aandacht voor gezondheid en psychisch welzijn, maar ook voor de school- of werksituatie, het juridische traject en het sociale netwerk van de jongere. Jongeren kunnen rekenen op ondersteuning en overleg om belangrijke keuzes te maken.

Daarnaast is er in dit project bijzondere aandacht voor netwerkontwikkeling en kunnen de jongeren meestappen in het project Eligo Plus en zo beroep doen op een vrijetijdsbuddy of een steunfiguur. Hiermee willen we hen ondersteunen in het ontwikkelen van een eigen netwerk en hun integratie maximaal bevorderen.

Jongeren voor de kleine wooneenheden worden rechtstreeks aangemeld door Fedasil.
Voor meer informatie over het project Lisanga kan je terecht bij:

Veerle Janssen of op 02 274 09 70

Dit is een project met de steun van en in samenwerking met:

fedasil