De Serre

Sport, ontspanning en tuinbouwactiviteiten voor een beter geestelijk en lichamelijk welbevinden.

Met het project De Serre willen we een omgeving creëren waarin de jongeren het bevrijdende gevoel van een natuurlijke omgeving kunnen ontdekken.

De Serre is een plaats waar jongeren kunnen bewegen, waar ze de rust van de natuur kunnen opzoeken, waar ze kunnen herstellen van stress en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. In De Serre staat het spontane karakter voorop.

We onderhouden samen de groenten- en fruittuin en genieten van de oogst, we verzorgen de dieren, doen aan sport of luieren in het gras. Daarnaast vinden er in De Serre ook georganiseerde activiteiten plaats zoals workshops houtbewerking, fietsen herstellen, brood bakken,..

Voor meer inforamtie kan je terecht bij: Steven Vanderlinden

Met de steun van: