,

Begeleid(st)er voor de leefgroep Minor: contract onbepaalde duur, voltijds

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.
We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.
Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.
Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Functie
In de leefgroep Minor verblijven 10 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 12 en 18 jaar.
Als leefgroepbegeleider maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider.

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep:
je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten;
je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de jongeren;
je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de jongeren;
je begeleidt de bezoeken van context en anderen in de leefgroep;
je streeft naar een veilig, warm en geborgen klimaat;
je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar.

Je staat in voor de individuele begeleiding van één of meerdere kinderen uit de leefgroep:
je kent de aandachtspunten uit het handelingsplan en de evolutieverslagen van de jongere en zijn context;
je werkt procesmatig rond deze punten in individuele begeleidingsmomenten;
je overlegt hierover met de hoofdbegeleider, psychologe, pedagoge;
je betrekt voogd en verwijzer in overleg met de hoofdbegeleider;

Je werkt samen met de contextbegeleiders.
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen.
Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken.
Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster, waaronder ook nachten en weekends. Lees meer